Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 701, den 17 juni 2013

Dr Gordon Neufeld har varit i stan…

Dr Gordon Neufeld – välbekant för alla Strategier-läsare – avslutade nyligen ett besök i Sverige och Finland med föredrag för skolfolk, föräldrar och politiker. Det nya synsättet fann stor tillfredsställelse.

"Möter vi barns behov i Sverige?" var titeln på den första utbildningsdagen. Därefter följde ett riksdagsseminarium på samma tema, och ett kvällsföredrag för föräldrar som drog 120 besökare på temat "Hur vi skyddar våra barn i en sårande omvärld". Slutligen två studiedagar i Stockholm och Vaasa om ångest respektive aggression hos barn och unga.

Mottagandet var fantastiskt. Särskilt skolfolk och föräldrar uttryckte stor tacksamhet över att äntligen ha fått en modell som stämmer med de egna erfarenheterna. Det var närmast rörande att se lärare från de mest skilda skolor – kommunala och friskolor och från de mest skilda trosinriktningar – nicka instämmande. Helt klart fanns här ett universellt budskap som inte handlade om tro eller ideologi utan om grundläggande mänsklighet.

"Känslor spelar en helt avgörande roll för barns beteende, och för deras vilja att lära och deras möjlighet att mogna till sin fulla potential." Att dr Neufeld byggde detta på modern neurovetenskaplig forskning verkade inte bekomma publiken särskilt mycket – resonemangen kändes instinktivt helt riktiga utifrån deras erfarenheter.

"När känslor är inblandade i beteendeproblem kan problemen inte lösas med kognitiva metoder", fortsatte dr Neufeld. Starkt förenklat är resonemanget enligt följande: Emotionell anknytning är människans viktigaste behov. När det är tillfredsställt i en trygg miljö kommer det lilla barnet att leka fritt, vilket är den avgörande faktorn för dess utveckling. Det äldre barnet kommer att ha ett öppet hjärta och sin förmåga att känna flera känslor aktiverat. Därmed kommer det att bete sig civiliserat och kunna lära sig i skolmiljö.

När den emotionella kontakten med de vuxna som barnen är anknutna till brister, blir barnen frustrerade. Frustration är den grundkänsla som kan ta sig olika uttryck som aggressivitet, självdestruktivitet, undvikande av kontakt och mycket annat.

När barnets separation från sina nära vuxna blir för tung att bära förtränger barnet orsaken och resultatet blir en ångest som kan uttrycka sig på olika sätt.

Alla västerländska samhällen har dessa problem som i grunden handlar om bristande nära vuxenkontakt med föräldrar, lärare och andra viktiga vuxna. Det innebär att barn blir stressade, ger sig hän till emotionellt opålitliga jämnåriga, blir beroende av sociala media, och tar över alfa-rollen från allt mer osäkra föräldrar.

"Våra barn är i allvarlig fara i våra västerländska samhällen, och ju mer utvecklat ett land är desto värre förefaller det vara. Trygga vuxna måste återta sin plats i deras liv", avslutade dr Neufeld.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/701.html


© 2013 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN