Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 569, den 11 juni 2007

Framtidens anknytningsparadigm

En mängd Strategier-artiklar på senare år har börjat med "Goda relationer ger…" följt av någon positiv konsekvens. Det verkar finnas en positiv kraft i goda relationer som vi inte riktigt erkänner och som vi inte är medvetna om idag.

Nyligen var jag i Frankfurt och lyssnade på psykologen Gordon Neufeld, vars bok presenterades i nr 566. Neufeld talade om anknytning som den förlorade länken i det västerländska samhället. En god anknytning eller enkelt uttryckt en god relation är det som får allt från barnuppfostran, skola, utbildning, lärande till arbetsliv, föreningsliv, nätverkande och samhälle att fungera. När relationerna inte fungerar blir lösningarna dyra och komplicerade, och motivationen sviktar. När människor utan anknytning eller relation till varandra ska lösa mänskliga problem blir det ofta besvärligt.

Neufeld bygger sina teser på anknytningspsykologin som skapades av den brittiske psykiatern John Bowlby på 1950-talet. Den moderna neurobiologiska forskningen har under de senaste tio åren bekräftat många av anknytningspsykologins teser. Till detta har Neufeld lagt sin stora kliniska erfarenhet av barn, ungdomar, familjer och en omfattande utbildningsverksamhet på skolor i Kanada. Barn med problem behöver inte i första hand en expert, menar Neufeld. De behöver i första hand en mogen vuxen att knyta an till, en vuxen som finns tillgänglig i en daglig nära kontakt.

Men vare sig skola, arbetsliv eller samhälle är anpassade till detta. Det yttrar sig i att unga mår dåligt, att vuxna blir stressade, att medarbetare känner sig trampade på, att kunder inte upplever sig lyssnade till och även att medborgarna känner främlingskap inför dem som styr.

Enligt Thomas Kuhns paradigmteori som vi skrivit om tidigare i Joel Barkers tappning så förändras ett paradigm när det rådande paradigmets lösningar blivit alltför dyrbara och nya billigare möjligheter som ger bättre lösningar finns. Idag vet vi att hela Europas sociala system står inför stora framtida kostnadsutmaningar.

Enligt Kuhn och Barker ligger framtidens paradigm då hos en del pionjärer, ofta illa sedda av sin samtid, som redan hittat morgondagens paradigm. En mängd tecken under senare år har stärkt min övertygelse om att det framtida samhällsparadigmet kommer att vara ett anknytningsparadigm, ett paradigm som söker lösningarna i att stärka befintliga goda relationer och uppmuntra skapandet av nya.

Det innebär att chefer som skapar goda relationer på arbetsplatsen, företag som vårdar sina kundrelationer, lärare som vinnlägger sig om relationerna till eleverna samt föräldrar som hittar mer tid till kontakt med sina nära och kära är paradigmpionjärerna i framtidens anknytningsparadigm där dagens välfärd kommer att vara både bättre och billigare.

Trevlig sommar! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/569.html


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN