Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 680, den 13 augusti 2012

Att lära och växa – och jämställdheten

Man går inte opåverkad från den Norska statstelevisionens serie Hjernevask. Kritiken av genusvetenskapen är förvisso inte ny, men sällan så väl presenterad som i Hjernevask med en tydlig berättelse och intervjuer med många olika forskare.

Genusvetenskapen har stor politisk påverkan i Sverige och berör direkt området att lära och växa. Därför är det ett viktigt ämne att förstå olika aspekter av.

Programledare för Hjernevask är Harald Eia, egentligen en norsk komiker, som dock med sitt frimodiga sätt får forskarna att öppna sina hjärtan och tala fritt.

Serien inleds med frågan varför världens mest jämställda land, Norge, ännu har en så starkt könssegregerad arbetsmarknad – manliga ingenjörer och kvinnliga sjuksköterskor – trots sina jämställdhetsambitioner. Många mer traditionella länder har fler kvinnliga ingenjörer än Norge – en norsk jämställdhetsparadox. Ett mysterium vi inte förstår, säger genusvetarna.

Men samma könssegregering som i Norge (och i Sverige) finns i hela 53 länder enligt en presenterad studie, förutom i Norge och Sverige, även i Saudiarabien, Malaysia, Pakistan, Indien och Singapore.

Forskaren säger att även om miljön påverkar män och kvinnors intressen så finns också en biologisk komponent. I det jämställda Norge där män och kvinnor kan välja fritt så väljer de efter sina intressen och då syns de genetiska skillnaderna. När arbetstillfällena är mer begränsade tvingas fler kvinnor välja "manliga" yrken.

Frågan ställs därmed på sin spets: finns det medfödda könsskillnader i intressen, känsloreaktioner och beteenden med biologiskt och genetiskt ursprung. Enligt genusvetarna i programmet finns inga sådana medfödda skillnader. Övriga forskare från andra områden erkänner miljöpåverkan men menar att det inte går att bortse från en medfödd biologisk komponent som miljön inte rår på.

Däremot upprörs genusvetarna i programmet över andra forskares intresse för könsskillnader – visst kan man hålla med om att det är mer intressant med sådant man kan påverka. Däremot är det svårt att förstå varför biologin ska förnekas när genusvetenskapen används politiskt för att motivera 50/50 jämställdhet på olika områden. Detta innebär att en del människor tvingas att göra sådant de inte vill, säger Steven Pinker i programmet. I det sista avsnittet visas ett mycket tragiskt fall utifrån den genusvetenskapliga ståndpunkten att kön är något inlärt.

I modern tid har det funnits många ideologier som vill styra människor utifrån drömmen om ett utopiskt drömsamhälle. Men denna yttre styrning medför problem. Vi är alla påverkade av vår miljö, men människan har förmågan att ta ställning till sin omgivning utifrån sin inre övertygelse och göra egna val. Lärande och växande är lättare för de inrestyrda än för de som låter sig styras av andra.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/680.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN