Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 687, den 19 november 2012

En mänsklighetens enande faktor?

175 personer från 26 länder och fem kontinenter, från vitt skilda kulturer, trosuppfattningar, politiska uppfattningar och livsstilar. Kan de lära känna varandra, tolerera varandra, och kanske till och med uppskatta varandra?

Under fyra dagar i början av november 2012 erbjöd historiens första globala hemundervisningskonferensen i Berlin just på denna utmaning. Deltog gjorde bland andra högerkristna från USA, vänstersekulära från Europa, kristna européer, asiater, afrikaner, latinamerikaner, strukturerade hemskolare och fria "icke-skolare". Många av dessa grupper är inte särskilt goda vänner på nätets diskussionsforum. En konferens som samlat alla dessa grupper på temat hemundervisning har aldrig tidigare hållits och det var med viss bävan som jag inledningstalade.

Programmet var brett med såväl pedagogiska forskare, psykologer, jurister och människorättsexperter som talare. Tveklöst anade man konturerna av en helt ny social organisation av det postindustriella samhället. Forskningen från såväl Europa som USA visar med all önskvärd tydlighet att hemundervisning är en väl fungerande utbildningsform med vissa fördelar gentemot skola. I framtiden kommer skola att bara vara en av olika pedagogiska former.

Men den viktigaste slutsatsen från konferensen hade inte med hemundervisning att göra, den var vidare än så. Den viktigaste iakttagelsen var att denna så starkt heterogena grupp så snabbt fann varandra.

Vad är det som förenar alla dessa olika människor? frågade jag mig själv. Jo, alla dessa människor är föräldrar med en stark relation till sina egna barn och tillbringar mycket tid tillsammans med dem. De är helt enkelt mer aktiva familjer än vanligt i västvärlden och de fann varandra i den gemensamma upplevelsen av en nära kontakt med de egna barnen. En upplevelse som lätt överbryggde en mängd andra ofta svåröverkomliga ideologiska hinder.

Självfallet är föräldraskapet den mest naturliga relationen i allt mänskligt liv. Ja, det ursprungliga syftet med hela mänsklighetens sociala organisation är ju att skapa en trygg uppväxtmiljö för den mest hjälplösa av varelser, det nyfödda människobarnet med sin så förhållandevis outvecklade hjärna. Den mänskliga avkomman kräver 18 år i investering av föräldrar och samhälle för att bli en duglig vuxen som kan föra vår art vidare.

I industrisamhället hände dock något med föräldraskapet, det började att "outsourcas", först skola och sedan förskola och fritids. Skolan fyllde till en början en synnerligen viktig funktion när föräldrarna var illitterata och böckerna dyra. Situationen kunde inte vara mer annorlunda idag med välutbildade västerländska föräldrar och internet. Istället visar försämrade skolresultat och vikande psykisk hälsa att vi kanske förlorade någonting på vägen. Mänskligheten går tillbaka till sina rötter.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/687.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN