Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 683, den 24 september 2012

Första globala hemundervisningskonferensen

Hemundervisning är det tidiga 2000-talets kanske viktigaste pedagogiska innovation. Nu i november hålls i Berlin världens första globala hemundervisningkonferens med forskare, jurister, politiker och hemundervisare från hela världen.

Strategier har äran att vara ordförande för denna historiska konferens som har till syfte att sätta hemundervisning på den globala pedagogiska dagordningen.

Hemundervisning väcker intresse långt utanför de hemundervisande föräldrarnas skara. De dokumenterat goda resultaten kräver nya förklaringsmodeller för inlärning och social utveckling.

Vi är vana att se lärarens ämneskompetens och pedagogiska förmåga, samt bra läromedel och goda kursplaner som avgörande för inlärning. För den sociala utveckling anses det viktigt att barn och unga att umgås i grupper med jämnåriga.

Forskningen på hemundervisning visar dock på andra framgångsfaktorer: att eleven tycker om och respekterar sin lärare; att läraren har makt att skapa en lugn och trygg miljö fri från grupptryck gängbildning och mobbning; en verklig dialog mellan elev och lärare; samt att goda nära vuxenkontakter är viktigare för den sociala utvecklingen än jämnåriga.

På landsbygden finns ibland ännu skolor med dessa förutsättningar, även om det blir allt mindre vanligt. Men framgångsrika byskolor beror sanolikt mer på samhället än på skolan. När de vuxna i samhället känner varandra, och har en gemensam värderingsgrund, så skapas en trygghet som sprider sig in i skolan.

Enkelt uttryckt visar hemundervisning att den pedagogiska debatten har underskattat elevens behov av trygga och nära vuxenrelationer med lärare och föräldrar. Dessutom har vi förbisett att med denna vuxenbrist så kan stora grupper jämnåriga utgöra extremt sårande miljöer för många barn. Den stress detta skapar inverkar menligt på elevens förmåga att lära – elevens lärbarhetsfaktor. Mot detta hjälper inte de bästa kursplanerna, metoderna eller all ämneskompetens i världen.

Därmed visar hemundervisning att skolans problem inte nödvändigtvis är ett skolproblem. Att ångestnivån i dagens skolor är hög beror mer på att barn och unga saknar trygga vuxenmiljöer, inte minst i hemmen, samt på en förförisk och ofta sårande ungdomskultur som få vuxna förstår. Hemundervisning är kanske mer en reaktion på en samhällsutveckling där hemmen försvagats och skolan som institution därmed fått allt svårare att fungera.

Hemundervisning kommer knappast att ersätta skola inom överskådlig tid, men det är ett pedagogiskt och socialt fenomen som starkt utmanar dagens gängse synsätt på lärande och social utveckling.

Att hemundervisare från hela världen gör en global manifestation visar att hemundervisning är här för att stanna, och att vår syn på lärande aldrig blir sig lik.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/683.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN