Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 582, den 11 februari 2008

Självkänslan och lärandets etik

Ständigt lärande är dagens verklighet. På arbetsplatsen har vi personalsamtal, organisationsförändringar, kurser och utbildningar. De som går i skolan, oavsett ålder, har i uppdrag att lära sig varje dag. Dagens intensiva lärande kräver sin egen etik.

Egentligen är grunden i lärandets etik rätt självklar: Varje form av lärande i arbete eller skola måste ha som ambition att lämna anställda, kursdeltagare och elever med minst lika god självkänsla och minst lika gott självförtroende som de kom till den lärande aktivteten med.

Att lära innebär att öppna sig, att bli sårbar och ibland väcks en tvekan på den egna förmågan. All undervisning måste hantera detta och organiseras så att lärandet blir stärkande och utvecklande för både sinne, känsla och ande.

Här är några tips för att nå detta mål:

  • Hitta elevens personliga motivation. Människan är komplex med egen identitet, vilja, egna känslor, personliga drömmar och livsmål. En lärandeprocess blir som mest utvecklande om den utgår från hela personen. Delaktighet, lyssnande, dialogpedagogik och en möjlighet att hitta en egen motivation i lärandet stärker den som lär sig.

  • Trygghet och anknytning. Varje person i en lärandeprocess som leds av andra behöver en person som de litar på och känner sig trygg med. En bra chef, projektledare, utbildare eller lärare sörjer för detta genom att skapa en god kontakt med de människor de hjälper att lära.

  • Bekräfta framgångarna. Medarbetaren lämnar en rapport, kursdeltagaren redovisar ett grupparbete, eleven lämnar in en uppgift. Allt detta är personligt skapande som den som lär sig har lagt ner mer eller mindre stor del av sitt hjärta i. Det är viktigt att ge positiva bekräftelser för det nedlagda arbetet för att stärka personens förtroende för den egna förmågan.

  • Underlätta flow. När de som lär har hittat flow – här och nu fullt engagerade i uppgiften – så har de hittat sin egen inre belöning. Undanröj hinder för flow så långt möjligt; t.ex. väntetider, störningsmoment, onödig kontroll eller byråkrati.

  • Reflektera över processen. Uppmuntra den som lär att göra en positiv analys av processen. Vad gjorde jag bra? Hur kan jag göra mera av det nästa gång? Vad vill jag göra annorlunda nästa gång?

Min erfarenhet är att detta sätt att coacha lärandeprocessen snabbt ger belöningar både i elevens självkänsla och i bättre inlärning. Människor vill lära, växa och utvecklas när de känner att förutsättningarna finns. Även människor med besvärliga livsmönster från sin uppväxt har sina styrkor som de kan använda och utveckla och därmed känna att de skapar och lär.

Grunden i lärandets etik är att arrangera varje lärandeprocess så att den leder till ökad självkänsla, bättre självförtroende och även större självinsikt. Detta blir en nödvändighet i morgondagens värld.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2008 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN