Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 800, den 15 januari 2018

När stressen blir skadlig… vad gör man?

Återigen diskuteras stress i media. Dagens livstempo sägs ge upphov till mer stress än någonsin tidigare. Men vi vet att det inte är stressen som är farlig. Det farliga är dagens brist på vila och återhämtning.

Stress debatterades ivrigt i samband med de alarmerande sjukskrivningstalen strax efter millennieskiftet. Politiska åtgärder sattes in och fick ner sjukskrivningstalen som senare ökade dramatiskt igen. Att de höga sjukskrivningstalen framförallt har psykosociala orsaker visar att stressen alltför ofta blivit skadlig. Insikten borde sätta fokus på vila och återhämtning.

Tesen bekräftas av studierna av det s.k. lugn-och-ro hormonet oxytocin vilket neutraliserar våra stresshormoner. Oxytocin frigörs vid vila, varma nära relationer och önskad kroppsberöring, sådant som typiskt sker i hemmiljö.

Men var vi inte mer stressade förr i tiden? Det är kanske sant, men sant är också att det fanns mer vila. För 50 år sedan var arbetsdagen definitivt slut, typ kl. 17.00. Tiden därefter ägnades familj, släkt och vänner och upplyftande intressen – vila och återhämtning. Men så är det inte idag.

Idag tar vare sig arbetsdagen eller skoldagen någonsin slut för många. Den fortsätter på kvällen med jobbet via datorn, och genom sociala medier för de unga, ingetdera någon riktig vila. Hemmet har transformerats till arbetsplats och en förlängning av skoldagen. Varje familjemedlem med varsin digital apparat som i hemmet fortsätter sitt liv utanför hemmet. Ibland har även den gemensamma middagen försvunnit. När hemmet inte längre är ett hem så försvinner den viktigaste platsen för vila och återhämtning och stressen riskerar snabbt att bli ohälsosam.

Arbetslinjen får sägas vara en av de många faktorer som bidragit till utvecklingen.

En studie från Försäkringskassan visar att den traditionella familjen, där mannen har högst inkomster och kvinnan tar mest ansvar i hemmet, är friskare i sjukskrivningshänseende än den jämställda familjen. Om mannen i den traditionella familjen hjälper till mer hemma påverkar detta kvinnans sjukskrivning endast marginellt medan det ökar mannens sjukskrivning rejält. I de jämställda familjerna är sjukskrivningarna högre för bägge könen.

Låt oss bortse från den hårresande implikationen på jämställdheten och istället fokusera på återhämtningen. Uppenbart skapas bättre förutsättningar för vila och återhämtning i en familj där en förälder har fokus på hemmet. Lägre sjukskrivning bekräftar detta. Att mannen inte är lika framgångsrik hemma kan tillskrivas att män ännu saknar sådana traditioner.

Att minska stressen i arbetet är nog svårare än att utnyttja gamla, och uppfinna nya, sätt för vila och avkoppling i hemmen.

Vi har tidigare refererat Roland Paulsen som anser att arbetstiden kan minskas rejält. Fram tills dess får vi göra så gott vi kan med att skapa en god hemmiljö.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/800.html


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN