Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 670, den 13 februari 2012

Alfa-positionen och den goda auktoriteten

En av de svåraste sakerna att ta till oss i den moderna anknytningsteorin – särskilt för oss svenskar – är tesen om den goda auktoriteten, eller den positiva alfa-positionen. Vi kan ha kastat ut barnet med badvattnet i våra jämlikhetsambitioner.

Är det bra om en förälder är en god auktoritet för sina barn, eller ska föräldern mer vara en likställd kompis med sitt barn? Är det alltid av ondo med en tydlig chef, jämfört med ett demokratiskt styre? Får en äkta hälft någonsin ta rollen av beskyddare över den andre utan att vanställa jämställdheten? Ja, det är några frågeställningar runt vår syn på auktoriteter.

Apples förre VD Steve Jobs intog en stark alfa-position med en brutalt ärlig auktoritet. Ändå flockades ingenjörer för att få arbeta hos Jobs, och Jobs anses ha varit en av de största tekniska innovatörerna. Lyckligtvis föreföll Jobs ha varit snällare som far, där kraven är väsentligt större.

All anknytning har två grundpositioner, en alfa, och en beskyddad som knyter an. Jämlika par växlar positioner jämlikt.

Ett stort problem idag, i skola och familj, är de så kallade alfa-barnen, barn som styr sina föräldrar och lärare, och ibland uppträder som mobbare bland kamraterna. Ibland beskrivs beteendet i positiva ordalag som självständighet och egen vilja. Men psykologin talar om otrygga barn som tvingats ta vuxenansvar alltför tidigt vilket i själva verket hämmar deras fortsatta utveckling. Människans hjärna är inte fullt utvecklad förrän i 25 årsåldern, och fram till dess behöver den unga varmt stöd från en vuxen, en vuxen som intagit en positiv och närande alfa-position.

Det finns alltså något positivt i den goda föräldraauktoriteten. Detta är föräldern som presenterar sig själv för sina barn som svaret på allting barnet inte kan lösa själv, svaret på varje omöjlig fråga, svaret på varje känslomässigt dilemma, svaret på varje känsla av misslyckande, besvikelse, oro eller ångest. Kort och gott någon som klarar allt det som barnet eller den unga ännu inte klarar. Den goda auktoriteten är dock ingen roll man kan ta, det är en position man får genom en nära relation.

En trygg alfa-förälder ger barnet och den unga det emotionellt trygga utrymme där barnet kan växa, slicka sina sår, känna sina känslor, uttrycka sina emotionella dilemman och därmed så småningom mogna till verkligt självständiga människor.

Självstyrande grupper kan fungera utmärkt när mixen är rätt och tryggheten finns. Men de kan också bli destruktiva när rätt förutsättningar saknas. Då styr de som har den minsta mognaden ofta gruppen. Ibland behövs goda alfa-ledare.

Såväl föräldrar som lärare och ledare behövs som goda auktoriteter: trygga, lyhörda, varma och ansvarsfulla. Men när vi helt försöker undvika auktoritet så riskerar vi att kasta ut barnet med badvattnet och få vilsna människor som följd.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/670.html


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN