Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 633, den 24 maj 2010

Lek, skolmognad och vuxen mognad

Den moderna hjärnforskningen har givit oss en bättre förståelse av lekens betydelse för lärande och mognad. På en skol- och föräldrakonferens i Kanada, nu i april-maj, redogjordes för lekens betydelse för mognad hos både barn och vuxna.

I leken kan belöningen sägas komma ur själva aktiviteten, snarare än ur resultatet. Trygga barn är starkt motiverade att leka redan från tidig ålder, och genom livet gillar vi alla att leka – att göra något för vårt eget nöjes skull. Oavsett ålder så är leken viktig för vår mognadsprocess.

I arbete kan belöningen sägas komma, inte från aktiviteten utan från resultatet av aktiviteten. När vi läser för ett prov älskar vi sällan pluggandet utan snarare resultatet; kunskap och ett gott betyg. Även om många gillar delar av sitt arbete, finns ofta "måsten" för att nå resultat och därmed lön, erkännande och karriär.

Att försöka introducera arbete – "gör det tråkiga nu, så får du en belöning senare" – för en fyraåring är sällan framgångsrikt. Varför? Jo, få fyraåringar kan skjuta upp en belöning, beroende av deras outvecklade frontallober. De kan mest bara leka.

Förmågan att göra ett tråkigt jobb för en framtida belöning är intimt förknippat med förmågan att hålla två samtidiga känslor i våra frontallober – det tråkiga jobbet, och den framtida belöningen. Denna s.k. integrativa förmåga mognar fram först i 5–7 årsåldern, och är det som behövs för att vi ska bli "skolmogna", för att använda ett gammalt begrepp.

Ett problem idag är att alltfler barn, och även ungdomar, har denna integrativa förmåga dåligt utvecklad. Då fungerar belöningssystemen och gränssättning med konsekvenser dåligt, eller inte alls. Såväl belöningar som konsekvenser kräver en integrativ förmåga för att fungera.

Även i vuxen ålder finns människor med brister i sin integrativa förmåga. I extrema fall kan detta leda till kriminalitet, genom oförmågan till impulskontroll. I stundens ingivelse av ett brott finns ingen samtidig känsla som säger "nej, detta ger straff".

Integrativ förmåga går inte att lära sig. Det är en naturlig utvecklingsprocess i hjärnan som kräver en emotionellt trygg miljö och fri lek. På konferensen hävdades att det är just emotionellt stöd och fri lek – inte tidigt lärande – som bäst förbereder små barn för skolan, eftersom leken bidrar till att hjärnans integrativa förmåga utvecklas, vilket i sin tur får skolans pedagogik med uppskjutna belöningar att fungera.

Ofta när vi läser om problemelever som mirakulöst mognat och klarat skolan, ser vi att bakom dem finns en vuxen som engagerat sig känslomässigt i eleven och givit ett starkt vuxenstöd.

Men leken är viktig även för vuxna. Det är när vi älskar själva aktiviteten som vi ger uttryck för vårt sanna jag, som vi oftast är kreativa, och det är där mognad och utveckling börjar ske. Att ha roligt på jobbet hjälper oss att lära och växa.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/633.html


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN