Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 636, den 16 augusti 2010

Var finns de kunskapstörstande eleverna?

"Var har vi gjort av alla kunskapstörstande barn?" var den provokativa rubriken på ett seminarium på Skansen i Stockholm i juni i år, med Strategiers favoritpsykolog Dr. Gordon Neufeld, i arrangemang av Riksorganisationen Haro. Seminariedeltagarna fick ett oväntat svar på frågan.

Dr. Gordon Neufeld är en av Kanadas främsta barnpsykologer. Han har 35 års klinisk erfarenhet och är internationellt erkänd med boken "Våga ta plats i ditt barns liv" som översatts till åtta språk.

Försämrade skolresultat är inget unikt för Sverige utan en trend i många länder i västvärlden. Men vad beror det på?

"De svenska och kanadensiska skolorna hör till de bästa i världen", börjar Dr. Neufeld sin presentation. "Vi har välutbildade lärare, genomtänkta läroplaner, och det senaste inom pedagogik och teknik. Våra skolor är bättre än någonsin, men ändå försämras resultaten."

Vid det här laget lyssnade de cirka 100 personerna i publiken andäktigt. "Jag kommer att påstå att problemen inte i huvudsak ligger i våra skolor, inte hos våra lärare och inte i vår pedagogik", fortsätter Dr. Neufeld. Istället handlar det som eleven och frågeställningen: "Vad är det som kännetecknar en läraktiv elev?"

Forskningen visar att det framförallt är tre faktorer som kännetecknar en god elev:

1) Ett intresse och en nyfikenhet på världen där eleven "sitter i förarsätet" för sitt lärande. Motsatsen är att vara uttråkad.

2) Förmågan att lära av konsekvenser och misstag –"trial and error". De som inte kan detta gör samma fel om och om igen.

3) Förmågan att hantera och överväga motsägelsefulla tankar, känslor och fakta, s.k. kognitiv dissonans. Detta underlättar impulskontroll, social förmåga och all intellektuell utveckling. Motsatsen är impulsivitet och svart-vitt tänkande.

Problemet är att lärhungriga elever inte kan skapas med pedagogiska medel. Istället är dessa kännetecken resultatet av den mognadsprocess där vi växer upp för att bli självständiga människor. Men denna mognadsprocess är inte oundviklig. Den störs av bristande emotionellt stöd – en vanlig brist hos dagens skolelever.

Ett av våra stora misstag är att tro att den sociala kontakten med jämnåriga kan ersätta det emotionella stödet från en mogen vuxen, menar Dr. Neufeld. För mycket kompistryck och för lite vuxenstöd resulterar typiskt i olika former av kränkningar, känslomässigt försvar, ytlighet och ett bristande intresse att lära. Skolan har bara begränsade förutsättningar att hantera denna utmaning.

Dagens unga tillbringar helt enkelt för mycket tid borta från emotionellt närande vuxenrelationer. Föräldrar, familjer och deras nätverk är bäst skickade att möta elevers emotionella behov, vilket i sin tur skapar akademiskt lärhungriga elever. Här behövs ett nytänkande i våra västerländska samhällen, avslutade Dr. Neufeld.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/636.html


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN