Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 506, den 6 september 2004

Själslig intelligens – vad är det?

Det finns inte bara ett sätt att mäta intelligens. Det har skrivits mycket om detta under det senaste decenniet. Den senast beskrivna, den själsliga intelligensen SQ, är kanske den sorts intelligens som vi i vår västliga kultur behöver mest. Ännu rätt okänd för de flesta skrivs och tänks det en hel del omkring detta.

Det nya begreppet SQ börjar synas mer och mer. Först började vi mäta intelligens, IQ – ett mätinstrument som mestadels tar hänsyn till vårt logiska, strukturella och analytiska tänkande. För några år sedan började man tala om EQ, den känslomässiga intelligensen, och anse att denna var väl så viktig för vår förmåga till ledarskap, kommunikation och harmoni i livet. Så kommer nu SQ, den själsliga intelligensen – ett helt nytt begrepp som beskrivs och ramas in på samma sätt som de tidigare men verkar ännu svårare att mäta, identifiera och kvantifiera.

Kort sammanfattat handlar SQ om vår förmåga att känna mening och sammanhang i livet. Det handlar om hur jag ser mig själv och min plats i tillvaron, hur jag förmår anpassa och utveckla mig efter de omständigheter jag möter och hur jag kan lyfta blicken, reflektera och se de större sambanden i världen omkring mig.

Alla människor har andlig intelligens, det finns inbyggt i oss från början och ligger till grund för våra andliga upplevelser och vårt inre liv. Andliga inslag finns i olika former i alla kulturer på jorden och har i alla tider varit betydelsefulla. I boken Själens intelligens av Danah Zohar och Ian Marshall menar författarna att vi lever i en utarmad värld med "sjukdomsangripen meningsfullhet". Utmaningen för oss är att bli andligt intelligenta i en andligt dum kultur. Den andliga intelligensen behöver näring och stimulans, precis som de andra formerna, IQ och EQ.

Hur kan man öka sin själsliga intelligens?

  • Lära känna sig själv – sina djupaste motiv och drivkrafter, sina skuggsidor och sin längtan och kreativitet. En stor del av detta är att våga reflektera, vara stilla och låta sin inre sanning få komma fram. Meditation, promenader, skriva dagbok … sätten är många och välkända.

  • Att kunna stå för sin särart – motstå massan och det kulturella grupptrycket, möta och hantera svårigheter och fortsätta att utveckla det unika bidrag som var och en av oss har. Att våga stå för det du tror är rätt och gott även om omgivningen värderar på helt andra sätt – du måste inte förändra hela världen men den lilla bit du kan färga med ditt sätt att se ger dig själv tillfredsställelse och bidrar på ett positivt sätt till omgivningen.

  • Att bevara öppenheten för att det finns många sätt, många vägar, och många synsätt. Inget är bättre än något annat. Du väljer din egen väg och ditt sätt att se. Andra kan göra helt andra val. Respekten för både ditt eget och andras val är en viktig del av den själsliga intelligensen.

Lycka till! Kajsa Larsson Berglind

Bokinfo finns på www.strategier.se/506.html


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN