Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 720, den 5 maj 2014

Hur mycket styrs vi av samhällsnormerna?

I samhällsdebatten betonas allt oftare vikten av normkritik, att ifrågasätta samhällsnormer och förändra dem eftersom normerna sägs styra oss. Människan utmålas som ett offer för olika samhällsnormer. Men är det verkligen alltid så?

Inte minst i jämställdhetsdebatten finns denna diskussion. Förvisso måste vi alla förhålla oss till det samhälle vi lever i, och det finns sådant vi inte kan påverka. Men innebär detta automatiskt att vi formas av dem? Helt klart finns de som går tvärs emot normerna de inte gillar och skapar det liv de vill ha efter egen bästa förmåga.

Samtidigt finns säkert de personer som upplever att de är mer eller mindre styrda av normer de inte rår på, och därför vill se samhällsförändringar som stöd.

Det hela kan ses som ett uttryck för olika grader av kontakt med egna inre känslor, önskningar och ambitioner. De som har en stark kontakt med sitt eget inre kommer inte utan vidare att låta sig påverkas av sådant som "känns fel" eller inte stämmer med den egna personen.

Om däremot kontakten med det egna inre livet är mindre utvecklat så kan förstås dagens intensiva ström av yttre normer och information kännas överväldigande.

Den finske neurofysiologen Matti Bergström beskrev fenomenet redan på 1990-talet i sin bok Neuropedagogik och kallade denna inre kraft för värdeförmåga. Han kritiserade även dagens utbildningssystem som han menade var svagt på att utveckla värdeförmåga hos elever och studenter.

I det neufeldska paradigmet kallas värdeförmåga för framåtskridande energi, den kreativa utvecklande energi som finns inom oss när våra mer fundamentala behov är tillfredsställda.

Även den brasilianske pedagogen Paulo Freire har berört temat i sin bok Pedagogik för förtryckta och talar om vikten av att kunna "benämna sin värld", alltså att sätta ord på vad vi upplever omkring oss och hur vi känner inför detta.

Svaret på frågan "Hur mycket styrs vi av samhällsnormerna?" är alltså att det beror på. Det beror på styrkan i vår egen identitet och kontakten med våra egna autentiska känslor. Ju starkare inre liv, desto mindre påverkan av yttre normer.

Därmed borde det stämma till eftertanke när begrepp som normkritik anses viktiga i en mer allmän samhällsdebatt, när istället var och en borde vara sin egen normkritiker efter egna inre insikter.

Ytterst handlar det om att lära, växa och utveckla sin fulla mänskliga potential. Det beskrivna fenomenet kan vara ännu ett tecken på att det fortfarande inte är alla förunnat att utveckla sin fulla mänskliga mognad i dagens samhälle. I industrisamhället var detta begripligt, men ett kunskapssamhälle behöver fler människor som växer mer, av många olika orsaker. Inte minst demokratin behöver människor med värdeförmåga som tänker själva.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/720.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN