Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 727, den 22 september 2014

Att förstå barn och unga med problem

Elever med beteende- och inlärningsproblem är en utmaning för skolan. Nyligen gav den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld en studiedag för 220 svenska skolpsykologer och förskolepsykologer på temat "Making Sense of Troubled Kids".

Dr Neufeld börjar resonemanget i en annan ända och frågar sig vad som kännetecknar en hälsosam utveckling där barn är på väg att växa mot sin fulla potential: "Vi måste veta hur psykisk hälsa ser ut för att kunna förstå psykisk ohälsa." Han konstaterar vidare att inga farmaceutiska preparat kan få oss att mogna. Inte heller är mognad kopplat till gener, och inte kan mognad läras ut. Under goda betingelser är växande något som sker helt spontant.

Idag får "problembarn" ofta symptomdiagnoser, som exempelvis ADHD, baserade på observerbara beteenden men utan intresse av orsakerna till beteendena. Dr Neufeld tillämpar ett annat synsätt. Han presenterar tre olika symptomkategorier baserade på de underliggande orsakerna. I dessa lyckas han infoga i stort sett alla kända problembeteenden hos skolbarn.

Med bas i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurovetenskap visar han sedan att grundorsaken för alla tre symptomtyperna är barnens dåliga eller obefintlig kontakt med sina känslor. Detta beror i sin tur ofta på emotionell överbelastning och emotionella försvar. Utan känslor inget växande. Kroppen är antingen i försvar eller i växande, men kan inte göra båda sakerna samtidigt.

Ett barn i kroniskt emotionellt försvar kommer att få både beteendeproblem och inlärningsproblem. De får en diagnos och blir ett barn med särskilda behov.

Den emotionella överbelastningen kan ha många orsaker: alltför lång separation från de som står eleven närmast, sårande kommentarer från jämnåriga, mobbning, för stora krav på prestation, och skamkänslor. När det blir för mycket ingriper hjärnan och dövar vissa känslor, eller stänger av den sensoriska input som ger upphov till känslorna - allt i syfte att vi ska kunna fortsätta fungera i en alltför sårande omgivning. Men de emotionella försvaren hindrar mognad, och har betydande biverkningar på beteende och lärande. Barnet kan bli svårt eller omöjligt att ha i klassrummet eller på avdelningen, symptomen ges en diagnos och vi har en elev med "särskilda behov". Dussintals diagnoser har kokats ner till en enda grundorsak. Allt enligt dr Neufeld.

Processen accentueras förstås hos högkänsliga barn, alltså barn som reagerar starkare på olika stimuli än typiska barn.

Lösningen är lika enkel att förstå som omständlig att tillämpa i praktiken. Barnen behöver den trygga närande vuxenkontakt där känslorna kan kännas. Den otrygga sårande jämnårigkontakten måste minskas. När känslorna kommer tillbaka och den emotionella tryggheten säkrad kommer växandet åter.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/727.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN