Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 806, den 9 april 2018

Mogna individer växer i goda familjer

Regeringen vill informera nyanlända om svenska värderingar. Det är naturligtvis högintressant att få ord på "svenska värderingar". Men orden blottar också det feltänk om mänsklig utveckling som givit Sverige en lång rad problem.

Ylva Johansson, regeringens arbetsmarknads- och etableringsminister, säger i en intervju i P1-morgon att nyanlända bland annat bör informeras om att i Sverige är "…familjens roll i förhållande till individens rättigheter är relativt svag". Detta är knappast en nyhet för den reflekterade läsaren, men det är absolut en nyhet att en minister uttrycker sig i så klara ordalag.

Problemet med resonemanget är förstås att familjer och individer aldrig kan ses som motsatser. Sanningen är att mogna individer skapas i goda familjer. Än tydligare blir detta när visionen om mänsklig potential, som våra politiska partier bekänner sig till, sätts samman med begreppet individ. Vi önskar alla ett samhälle med mogna, självständiga och demokratiskt sinnade medborgare som vuxit till sin fulla potential. Men dessa mogna vuxna medborgare uppstår inte ur tomma intet. Mogna individer växer i goda familjer.

Vart vi än vänder oss så ser vi tecken på att Sverige, trots sin materiella rikedom, misslyckas med att skapa individer som växer till sin fulla potential. Vi ser det i statistiken på psykisk ohälsa hos unga, i sjukskrivningar för ångest hos vuxna, i statistiken för såväl lärande som beteende i skolor, i studier över ett allt ängsligare och osäkrare föräldraskap, och i samtal med personal på förskolor och skolor som rapporterar om en ohållbar arbetssituation och specifikt i skolan om omogna elever som saknar förmåga att lära.

Den ökade psykiska ohälsan hos unga diskuterades redan för 12 år sedan i en statlig utredning. Sedan dess har den psykiska ohälsan dubblerats. Uppenbart har de metoder som använts för att komma till rätta med problemen inte fungerat.

Vi vet idag att processen att lära, växa och mogna till vår fulla potential är emotionell och inte kognitiv. Utan en viss emotionell mognad är det meningslöst att på djupet lära ut värdegrund. Vi vet också att denna emotionella process kräver en emotionellt trygg miljö. Emotionellt sårande miljöer, som tyvärr inkluderar de flesta förskolor och skolor idag fast av olika skäl, leder till emotionella försvar och att mognadsprocessen avstannar.

Det innebär att vi får alltfler barn som saknar motivation för att lära, barn som saknar förmåga att lära av sina misstag och acceptera gränser, och barn som inte förstår mänskliga dygder som empati, mod, tolerans, arbete och demokratiskt sinnelag – alla egenskaper som kräver emotionell näring och inte kan kompenseras med pedagogik och didaktik.

En bra familj ger de bästa förutsättningarna för ett barn att växa till sin fulla potential. Att vår regering inte förstår detta har nu klart uttryckts av en minister.

Med vänlig hälsning Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/806.html


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN