Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 721, den 19 maj 2014

Stress – som inte är självvalt – är ohälsosamt

Stress har diskuterats i decennier och det är ingen nyhet att negativ stress är ohälsosam. Men har arbetsliv och skola förändrats? Bägge styrs fortfarande mest av ekonomisk rationalitet som sällan räknar med människans biologiska natur.

I början av april diskuterades detta på Helsingfors universitet där man konstaterade att stress som kommer utifrån – som vi inte valt själva – blir negativ om vi inte hinner att regelbundet återhämta oss.

Vi vet sedan länge att människan klarar mycket hög stress så länge tiden är begränsad och åtföljs av vila och återhämtning.

I veckan fanns i svenska media två artiklar som belyste aktualiteten i frågan. En artikel beskrev hur ett svenskt företag i Italien dömt tills till högt skadestånd för ett dödsfall i jobbet som Italiens högsta domstol ansåg orsakats av stress på jobbet. Det var tydligen en extrem arbetssituation med långt över 11 timmar om dagen och troligtvis ingen vila. Den andra artikeln refererade en dansk studie som visar att för mycket tjat från vår partner riskerar förkorta våra liv, särskilt för män.

Detta är kanske abnorma situationer men de illustrerar den stora mängd forskning som vi skrivit om tidigare i Strategier: Nära relationer är människans främsta behov och därmed också största frustration. Goda nära relationer är en viktigare hälsofaktor än alla andra hälsofaktorer tillsammans. Brist på kontroll över arbetssituationen är ohälsosamt. En emotionell stress för tung att bära skapar emotionella försvar hos våra unga vilket negativt påverkar både hälsa och lärbarhet. Lugn-och-ro hormonet oxytocin som utsöndras framförallt vid beröring i nära relationer neutraliserar stresshormonerna.

Mycket av detta har varit känt i decennier men ännu tenderar våra organisationer att inte ta med våra mänskliga biologiska begränsningar i ekvationen.

Vi ska förstås också fråga oss varför vi valt att den unga generationen ska tillbringa 8-10 timmar om dagen under ofta stressande förhållanden i förskola, fritids och skola. Det blir kanske några timmar för mycket, några timmar som istället borde innebära vila och återhämtning.

För såväl medarbetare som chefer, lärare och föräldrar är stress idag en utmaning. Viss stress är ofta oundviklig men vi kan personligen skydda oss med motmedlen:

  • Regelbunden vila och avkoppling när stressen är stor. Helgerna blir bokstavligen heliga, och ibland behövs en dag extra.

  • Nära relationer med människor som inte kräver att vi ska prestera.

Det moderna samhället har framgångsrikt sörjt för våra materiella behov och avskaffat fysiskt hälsofarliga arbeten. Däremot har vi ännu inte funnit tillräckligt utrymme för våra emotionella behov, de som skyddar oss mot de skadliga verkningarna av mental och emotionell stress.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/721.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN