Strategier logo

bild på bokomslagNr 555, den 20 november 2006

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

I trygghetsnarkomanernas land


Det kommer allt fler böcker som diskuterar samhällets påverkan på vår möjlighet att växa som människor. Det verkar vara ett tecken på att dagens samhälle inte är helt idealiskt på denna punkt.

Vi har tidigare skrivit om Paulo Freire som påtalat vikten av att bli medveten om sitt samhälles motsägelser, för att kunna växa till sin fulla mänsklighet.

En som inte skräder orden i detta sammanhang är psykiatern David Eberhard. I den nyutkomna boken I trygghetsnarkomanernas land – Sverige och det nationella paniksyndromet ifrågasätter han kraftfullt hela västvärldens trygghetsparadigm och inte minst det svenska.

Eberhard menar, utifrån erfarenhet av behandling av patienter med panikångest och tvångssyndrom, att hela det svenska samhället lider av ett paniksyndrom. Den ökade yttre tryggheten leder till allt mindre inre trygghet hos medborgarna.

Han menar att vi i vår trygghet är så ovana vid att handskas med livets oundvikliga svårigheter att vi blir allt mer rädda för allt mindre verkliga faror. Vi förmår inte värdera riskerna med t.ex. gifter i maten utan vill i panik förbjuda allt.

All trygghet är inte av ondo, men Eberhard menar att vi skulle må bättre av att ta ett större personligt ansvar. Han ifrågasätter om staten överhuvudtaget bör lagstifta i frågor som enbart rör den enskildes säkerhet som till exempel rökning, cykelhjälmar och bilbälten. Inte heller sparar dessa lagar allmänna medel, visar Eberhard med olika räkneexempel.

Man behöver inte hålla med om allt för att känna att Eberhard säger något viktigt. Den som läser I trygghetsnarkomanernas land kommer aldrig att se på trygghet på samma sätt igen.


I trygghetsnarkomanernas land, av David Eberhard.
Prisma 2006. ISBN 91-518-4742-6. 317 sidor.


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se