Strategier logo

bild på bokomslagNr 458, den 27 maj 2002

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Negativa medarbetare?


Kan man skriva en heltäckande seriös handbok om hur man hanterar negativa medarbetare? Negativt beteende kan ju vara destruktivt och manipulativt men i vissa fall även rimligt och berättigat.

Författaren Harry Chambers lyckas väl med uppgiften. Chambers är VD i ett amerikanskt konsultföretag och har erfarenheter som räcker till många levande exempel. Boken är skriven i en långt positivare anda än vad titeln anger. En hel del av innehållet handlar om gott chefsskap och förebyggande arbete.

Oavsett orsak så kostar negativa medarbetare organisationen stora pengar. Dessutom kan trivseln på arbetsplatsen allvarligt skadas. Tyvärr är det inte ovanligt. Chambers går grundligt igenom en mängd olika orsaker till negativitet på arbetsplatsen, bl.a. dålig självkänsla hos medarbetarna, olösta konflikter, otydlig arbetsledning, otydliga mål, brist på uppmuntran och erkännanden m.m. Författaren ger sedan konkreta tips för varje punkt på hur man hanterar och förebygger. Särskilt utförligt behandlar Chambers konflikter. Han beskriver konflikter av tre svårighetsgrader och hur man löser var och en dem.

Författaren lägger stor vikt vid respekt för den enskilda medarbetaren. Lika medveten är han om hur ledaren bör agera i enskilda ärenden så att hela personalgruppens tillit och respekt bibehålls.

Är du chef och minsta osäker på hur du ska hantera och förebygga negativism på jobbet så är detta en bok för dig. I synnerhet om du tycker att konflikter är besvärliga. Då finns många värdefulla idéer och tips att hämta ur boken. Det är en riktig handbok med detaljerade förslag på hur man kan agera i många olika situationer.


Negativa medarbetare?, av Harry E. Chambers.
Svenska Förlaget 1999. ISBN 91-7738-510-1. 344 sidor.


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se