Strategier logo

bild på bokomslagNr 366, den 6 april 1998

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Låt skolan dö – länge leve lärandet


Bokens titel är väl närmast att betrakta som en svordom i kyrkan. Även om det finns många åsikter om dagens skola så har hittills ingen i skoldebatten ifrågasatt dess existens. Det gör dock fil. dr. John M Steinberg i sin nyutkomna bok, Låt skolan dö – länge leve lärandet.

När man läst ett stycke i boken blir bokens titel snart mycket mer rimlig. Läsaren inser att skolan, i alla fall i den form vi känner den, inte är den idealiska miljön för inlärning i dagens samhälle.

Att vi lär oss bäst i det tillstånd som den psykologiska forskningen kallar "flow" är en av bokens huvudteser. Flow är det tillstånd där vi upplever oss som ett med det vi gör och glömmer tid och rum. Hur ofta får eleverna i dagens skola uppleva det, frågar författaren? Sällan, eftersom ämnena är uppstyckade i moment och korta pass. Flow-tillståndet bryts innan det ens hinner uppkomma.

Under de senaste hundra åren har samhället förändrats radikalt flera gånger om medan skolan bara har förändrats marginellt. Våra attityder har förändrats från att vara pliktstyrda till att vara luststyrda. Vi har gått från ett samhälle där kunskapen var tillägnad några få till ett informationssamhälle där kunskap är lätt att hitta för alla som har en dator.

Denna bok bjuder på en mycket nyttig läsning. Det är en självskriven bok för alla som arbetar i eller har barn i skolan. Men även andra pedagogiskt intresserade kan ha stor behållning av boken. Att konstruktivt ifrågasätta ett av vårt samhälles heligaste institutioner är både inspirerande, provocerande och tankeväckande långt utanför skolans gränser.


Låt skolan dö – länge leve lärandet, av John M Steinberg.
Ekelunds förlag 1998. ISBN 91-7724-976-3. 117 sidor.


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändring • www.strategier.se