Strategier logo

bild på bokomslagNr 812, den 13 augusti 2018

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Bakslaget


Bakslaget – radikalt etablissemang, konservativa medborgare heter en nyutkommen bok av Markus Uvell. Utifrån en rad attitydstudier från Demoskop drar författaren slutsatsen att den svenska samhällsdebatten förlorat kontakten med de frågor som medborgarna tycker är viktiga. Begreppet "bakslaget" i boktiteln syftar på den radikala politiska agendan. Över blockgränserna finns en betydande konservativ opinion i Sverige visar Uvell.

Medan de politiska protesterna mot etablissemanget i USA och England främst handlar om åsidosatta grupper så finns det svenska "bakslaget" starkt även hos de välutbildade och välavlönade.

Uvell nämner fyra radikala agendor som får underkänt av breda grupper i Sverige: normkritiken, identitetspolitiken, invandringspolitiken, och vad Uvell kallar klimatalarmismen. Den sistnämnda syftar enbart på tonläget i klimatdebatten, Uvell ifrågasätter inte klimatförändringarna utan instämmer med dagens konsensus.

Författaren visar även specifikt att förtroendet för svenska medier är lågt hos allmänheten. Även hos gruppen med högst utbildning är det fyra av tio som misstror mediernas rapporter. Hela 36% i denna grupp menar att journalister i traditionella medier driver sin egen agenda istället för att beskriva verkligheten som den är.

Vidare visar Uvell att det finns betydande ideologiska skillnader inom de politiska blocken, skillnader som sällan synliggörs.

Bakslaget beskriver en dold verklighet som många kritiskt tänkande säkert snabbt känner igen sig i. Utifrån perspektivet mänsklig potential kan vi konstatera att debatten om den svenska familjepolitiken är svag i förhållande till sina implikationer för Sverige på lång sikt. Bokens styrka är att sätta ord på dolda fenomenen utifrån faktiska attitydstudier.


Bakslaget, av Markus Uvell.
Timbro förlag 2018. ISBN 978-91-7703-129-1. 186 sidor.


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se