Strategier logo

bild på bokomslagNr 432, den 2 april 2001

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Den bildade människan


Författaren Howard Gardner, känd för boken De sju intelligenserna, tar i Den bildade människan ett helhetsgrepp på hur vi verkligen förstår det vi lär oss.

Gardner gör det grundligt och presenterar 1900-talets pedagogiska teorier fram till dagens hjärnbaserade inlärning. Han beskriver bra skolor i olika delar av världen, varför de har lyckats samt varför deras pedagogiska idé sällan kan tillämpas i andra delar av världen.

Det finns en mängd forskning, enligt Gardner, som visar att inte ens de bästa eleverna i de bästa skolorna förstår särskilt mycket av vad de har lärt sig. Problemet är att de flesta läroplaner premierar ytlig faktakunskap framför en djupare förståelse. Många högskoleutbildade fysiker beskrev t.ex banan för ett mynt som kastats iväg på samma felaktiga sätt som de som aldrig läst fysik.

Människor har i alla tider varit intresserade av begreppen sanning/falskhet, skönhet/fulhet och godhet/ondska. Dessa begrepp skulle kunna vara hörnstenar i en läroplan inriktad på förståelse. Gardner föreslår att t.ex Darwins evolutionslära, Mozarts opera Figaros bröllop och förintelsen skulle kunna vara teman som elever skulle studera på djupet och ur olika aspekter för att på så sätt få en grundutbildning i naturvetenskap, konst och historia. Detta skulle ge en väsentligt bättre plattform för högre studier där naturvetare också skulle förstå hur konstnärer och historiker arbetar o.s.v.

Den bildade människan har något att säga till alla som arbetar med utbildning – lärare, skolledare, skolpolitiker, företagsutbildare och utbildningsledare – om hur våra elever och kursdeltagare bättre kan förstå och tillämpa vad de lär sig.


Den bildade människan, av Howard Gardner.
Brainbooks 2000. ISBN 91-89250-36-2. 254 sidor.


© 2001 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändring • www.strategier.se