Strategier logo

bild på bokomslagNr 788, den 5 juni 2017

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

On Tyranny


"Historien upprepar sig inte, men den kan lära oss saker." Orden är professor Timothy Snyders i boken On Tyranny. Snyder är bekymrad över den demokratiska utvecklingen i världen mot bakgrund av den nye amerikanske presidenten.

Bokens underrubrik är Twenty lessons from the twentieth century, alltså 20 lärdomar från 1900-talet – lärdomar från förra århundrades demokratiska misslyckanden – en del av de demokratier som föddes efter första världskriget 1918, andra världskriget 1945 och efter kommunismens fall 1989 överlevde inte.

Snyder visar på de tidiga tecknen på en demokrati i upplösning. Diktatorisk makt tog sig ofta rätt oskyldiga uttryck till en början och människor anpassade sig utan att ifrågasätta. När man insåg vartåt det barkade var det försent.

Boken har 126 sidor och sidorna är glesa. Den är skriven som en typisk självhjälpsbok från 1990-talet med 20 praktiska tips för hur även den vanliga medborgaren kan hantera en blivande despoti.

Bland de 20 tipsen kan nämnas: försvara de demokratiska institutionerna; stå upp för professionella koder för etik; försvara sanningen; våga sticka ut; tala med människor i verkliga möten – inte bara virtuellt; läs böcker och inte bara text via nätet; ta ansvar för de budskap du sänder vidare; ha ett privatliv; återge inte tvivelaktiga personers ord, hitta dina egna ord.

På punkt efter punkt visar Snyder hur hans 20 lärdomar försvårar för framtida despoter att skaffa sig totalitär makt.

Behövs en sådan här bok för svenskar? Ja, läser man boken så ser man att det finns gott om varningstecken i många västländer där Sverige inte är något undantag. On Tyranny visar hur en auktoritär utveckling är mycket enklare att förebygga på tidigt stadium.


On Tyranny, av Timothy Snyder.
Bodley Head 2017. ISBN 978-1-847-92488-9. 126 sidor.


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se