Strategier logo

bild på bokomslagNr 768, den 15 augusti 2016

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Rest, Play, Grow


Barn i förskoleåldern, vilka behov har de för att växa upp till lärbara skolbarn och mogna vuxna? Mot bakgrund av den psykiska ohälsan och de svaga skolresultat hos dagens unga torde det vara en högst aktuell fråga. Psykologen dr Deborah MacNamara har i den nyutkomna boken Rest, Play, Grow – Making Sense of Preschoolers sammanfattat kunskapsläget om förskolebarns utveckling, väl dokumenterat med litteraturreferenser.

Redan efter några kapitel slås man av vilken stor mängd kunskap som finns på området och hur den klassiska djuppsykologin finner stöd i den moderna neurobiologin, samt inte minst hur kunskapen står i bjärt kontrast till dagens gängse syn på barnuppfostran och barnomsorg.

Dr MacNamara förtydligar sin framställning med en rik mängd exempel och praktiska tillämpningar, men undviker samhällsfrågorna.

Bokens första tema är den fria lekens betydelse, ja hur den fria leken är den helt centrala pedagogiken fram till skolåldern. Det är genom den fria leken som förskolebarnet lär känna sig själv, sina känslor, sin kreativitet och intressen, och blir sin egen person. Problemet med för tidigt lärande är att det tar tid från den fria leken. Den fria leken i sin tur hittar sin kraft från den nära kontakten med en vuxen som barnet är anknuten till.

Sedan behandlar boken ingående ur förskolebarnets perspektiv: relationer, anknytning, emotionella försvar, aggression, motvilja, disciplin och mognad.

Rest, Play, Grow vänder sig till alla med ansvar för förskolebarn, såväl föräldrar som förskolepersonal. Men den är minst lika viktig för beslutsfattare inom barn- och familjepolitik. Rekommenderas varmt!


Rest, Play, Grow, av Deborah MacNamara.
Aona Books 2016. ISBN 978-0-9950512-0-1. 290 sidor.


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se