Strategier logo

bild på bokomslagNr 793, den 18 september 2017

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Jämställda


Jämställdhet är ett hett ämne. Vi vet dess goda avsikter samtidigt som Strategier ifrågasatt huruvida dagens syn på jämställdhet bidrar till mänsklig potential.

Med boken Tid för barn? (2005) ifrågasatte Per Kågeson om svensk familjepolitik gav vad våra minsta barn bäst behövde. I sin nya bok, Jämställda – men inte på männens villkor och barnens bekostnad, ger han jämställdhetsdebatten en välgörande uppdatering. Kågeson framhåller att Barnkonventionen är tydlig med att barnens bästa måste komma i första rummet – något som varje seriös syn på jämställdhet måste beakta. Han pekar också på de tecken som visar att många svenska barn har svag anknytning till sina föräldrar vilket ger problem.

Kågesons budskap är att vi kan ge barnen mer tid utan att ge avkall på jämställdheten. Problemen med dagens jämställdhet är att mannen är norm, en norm utan plats för barn. Istället behöver vi en jämställdhet med kvinnan som norm.

Det ojämlika uttaget av föräldraförsäkringen beror mycket på att kvinnor inte vill förlora tid med barnet. Många vill amma längre och känner att 6-7 månader är för kort tid, visar Kågeson. Senare under barnets uppväxt arbetar många kvinnor deltid för att ge barnen färre timmar på förskolan. Om vi gör detta till normen, menar Kågeson, så finns bättre förutsättningar för en jämställdhet med plats för barnen. Sedan visar han hur detta kan lösas i praktiken med bland annat en tredelad 24 månaders föräldraledighet och ett nytänk om deltidsarbete, och utan att behöva kosta så mycket mer.

Boken Jämställda visar att det inte behövs särskilt mycket politisk kreativitet för att väsentligt förbättra våra barns förutsättningar att växa till sin fulla potential. En synnerligen viktig bok inför nästa års val.


Jämställda, av Per Kågeson.
Hjalmarson & Högberg 2017. ISBN 978-91-983-871-1-7. 261 sidor.


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig Potential • www.strategier.se