Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 742, den 4 maj 2015

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Real Finnish Lessons


Det finska skolundret med toppresultat i PISA är omdiskuterat över hela världen och de framgångsfaktorerna söks. Ekonomen Gabriel Heller Sahlgren visar dock i boken Real Finnish Lessons att det snarare handlar om unika kulturella och historiska faktorer – inte skolpolitiska eller pedagogiska – som gjort Finland till vad han kallar en "educational superpower".

Sahlgren konstaterar också att de finska skolresultaten försämrats något i de två sista PISA-studierna, låt vara från en mycket hög nivå. Varför? frågar han sig.

I en historisk tillbakablick visar han hur skollärare i Finland tidigt haft hög status, inte bara som lärare, utan i sin roll som skapare av den finskspråkiga nationen Finland efter självständigheten från Ryssland. Lärare har varit nationens hjältar och givits en högklassig utbildning där katederundervisning varit normen. På landsbygden undervisade lärarna inte bara i skolan utan var även sociala organisatörer för lokalsamhället. På detta vis fick finska lärare sin exceptionella status och auktoritet i hela det finska samhället, menar Sahlgren. Det handlade alltså inte om skolpolitiska reformer.

Vidare anger Sahlgren ytterligare ett antal faktorer som viktiga för Finlands framgång som tidpunkten för ekonomisk tillväxt, invandring, finsk sisu m.m.

På senare år har dock finska skolor fått inslag av elevstyrd undervisning. Sahlgren visar forskning på att elevstyrd undervisning ökar elevtrivseln men försämrar de kognitiva resultaten.

Alla som någon gång hänvisar till det finska skolundret behöver läsa Real Finnish Lessons, nedladdningsbar på nätet. Mycket intressant läsning!


Real Finnish Lessons, av Gabriel Heller Sahlgren.
Centre for Policy Studies 2015. ISBN 978-1-910627-08-2. 94 sidor.


© 2015 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN