Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 724, den 11 augusti 2014

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Mår barnen bra i förskolan?


Ända sedan förskolan infördes på bred front på 1970-talet har den diskuterats och många kritiker funnits, framförallt gällande förskola för mindre barn. Till en början var dessa kritiker hemmamödrar som instinktivt kände att förskola inte kunde vara bra för alla barn. Sedan kom forskning som visade på positiva effekter av förskola. Men det senaste decenniet har experter ifrågasatt dessa effekter.

Ulla Waldenström är professor i kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet och har nyligen kommit ut med boken Mår barnen bra i förskolan? I boken hävdar hon att dagens forskning inte kan fastslå att förskola är bra för barnen. Hon undrar också vad det bristande intresset till ytterligare forskning beror på. Vill vi inte veta förskolans effekter på barnen?

Hon kritiserar även Läroplan för Förskolan och menar att dess krav på dokumentation tar tid från barnen, tid som är central för barnens goda omvårdnad.

Waldenström visar att de goda resultat i förskolan, som en del forskning antyder, kräver förskolor av mycket hög kvalitet. Det räcker inte med medelmåttiga förskolor, av vilka vi i Sverige har många med för stora barngrupper och för få vuxna.

Under det senaste decenniet har flera böcker med liknande budskap kommit ut. Mår barnen bra i förskolan? är ändå något av en milstolpe med sin gedigna genomgång av forskningen, författarens orädda förhållningssätt och med Karolinska Institutet som utgivare.

Professor Hugo Lagerkrantz, även han vid Karolinska Institutet, menar att detta är en nödvändig bok för politiker, för de som arbetar med förskolan, och för föräldrar. Det är bara att instämma.

Läs mer på www.strategier.se/724.html


Mår barnen bra i förskolan?, av Ulla Waldenström.
Karolinska Institutet University Press 2014. ISBN 978-91-85565-68-9. 210 sidor.


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN