Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 387, den 22 mars 1999

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Den vise VD:n


Detta är en fantastisk bok! Den är på samma gång en bok om historia, psykologi, ledarskap, religion, ekologi och kommunikation. Författaren tar från alla dessa discipliner för att skapa en helhetsbild av var vi, mänskligheten, befinner oss idag i slutet av 1900-talet och vilket ledarskap som krävs i våra företag för att mänskligheten inte ska gå under för sin egen kortsynthet.

Boken är skriven i berättelsens form. Vi får möta Viktor Laudén, VD för Chemical Products, som under en kris i sin karriär möter konsulten Johannes Funt. De träffas under några dagar på ett katolskt kloster och berättelsen utspelar sig som ett samtal de bägge männen emellan. De har även ett viktigt möte med Fader Teodor, en av munkarna på klostret.

Handlingen är att Viktor råkat i onåd hos sin styrelseordförande och riskerar få sparken. Johannes vidgar perspektivet på Viktors situation och beskriver hur vi befinner oss i slutet av en era med kyrkokristendomen och "drömmen om det rationella paradiset" som bärande tankesätt. Världen behöver för att överleva nya tankesätt och ett nytt slags företagande och ledarskap.

Den vise VD:n ger en imponerande och stundtals provocerande helhetsbild av vad som sker i vår förvirrade tid. Vi får ett helhetsperspektiv på begrepp som lärande organisationer, jag-utveckling, manligt-kvinnligt, nyliberalism, olika former av ledarskap, gröna politiska partier, villkorslös kärlek m.m.

Det är roligt att för omväxlings skull recensera en svensk ledarskapsbok som snart ska ges ut i USA snarare än, som ofta är fallet, tvärtom. Den vise VD:n är, som sagt, en fantastisk bok. Läs den!


Den vise VD:n, av Karl-Erik Edris.
Caduceus förlag 1998. ISBN 91-88908-00-3. 328 sidor.


© 1999 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN