Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 496, den 8 mars 2004

Recensionsspalten

En Bra Klassiker

läst av Jonas Himmelstrand

Flykten från friheten


Vad kan en bok med över 60 år på nacken säga oss idag? Flykten från friheten från 1941 är en av den berömde tyske psykoanalytikern Erich Fromms (1900-1980) mest kända verk. Den är högaktuell även idag. Begreppet frihet betyder här möjligheten att förverkliga sig själv, "det fulla uttrycket för våra intellektuella, känslomässiga och sinnliga anlag".

Fromm menar att samhället under 1900-talet har skapat helt nya förutsättningar för människor att växa och utvecklas. Detta gäller förstås i än högre grad idag än på 40-talet. Varför tar inte alla denna möjlighet att växa och utveckla sig själv? Enligt Fromm har friheten också skapat en ängslan, osäkerhet och isolering som gör att många väljer att fly den genom att förringa sig själva, kontrollera andra eller bete sig destruktivt på olika sätt.

Det innebär att en viktig uppgift för ledare i både organisationer och i samhället är att uppmuntra människor att växa och utvecklas till fullo. Annars finns risken för bakslag med krav på t.ex. ett mer auktoritärt ledarskap. Boken förklarar varför totalitära rörelser, karismatiska ledare och sekter kan få ett sådant grepp även om "fria" människor i demokratiska länder. Givetvis var detta högaktuellt 1941 när Fromm, då bosatt i USA, skrev sin bok.

Fromm hjälper oss att förstå de psykologiska mekanismerna till varför människor ibland motsätter sig förändringar mot större frihet och istället kräver starka ledare och regelböcker.

Alla som vill fördjupa sin förståelse av förändringsprocesser, förstå vikten av personalutveckling kommer att hitta många insikter i Flykten från friheten.


Flykten från friheten, av Erich Fromm.
Natur & Kultur 1993. ISBN 91-27-03707-X. 229 sidor.


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN