Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 486, den 6 oktober 2003

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Tokfeminismen


Bokens titel, Tokfeminismen, andas kontrovers. Det är dock en seriöst skriven bok av kulturjournalisten Birgitta Kurtén-Lindberg.

Tokfeminismen visar sig vara klart läsvärd. Det ska direkt sägas att författarinnan inte menar att all feminism är tokig.

Kurtén-Lindberg argumenterar mot synen att könsrollerna enbart skulle vara sociala konstruktioner. Vetenskapen talar emot detta och konsekvenserna av synsättet är så absurda, menar författarinnan, att de förtjänar att kallas "tokfeminism".

Författarinnan refererar till flera vetenskapliga undersökningar som visar att kvinnor oftast är mer relations- och omsorgsinriktade och män mer objekt- och tävlingsinriktade. Det är hormonellt och genetiskt betingat. Många läsare känner säkert igen sig i beskrivningen av att försöka intressera sina döttrar för teknik och pojkar för dockor. De individuella variationerna kan dock vara stora.

Kvinnor dominerar idag den högre utbildningen; 65% av alla utexaminerade från våra högskolor är kvinnor. Däremot är en del mindre motiverade till karriär, eftersom de gör andra prioriteringar.

En slutsats av boken är att det är just det kvinnliga, relationsorienterade och vårdande som står lägst i kurs i dagens debatt. Att vara hemma med barn, att ha ett vårdarbete eller arbete inom skolan har låg status, menar författarinnan.

Birgitta Kurtén-Lindberg argumenterar vederhäftigt för sina slutsatser med många källhänvisningar. Vi får en annorlunda men välmotiverad ståndpunkt som sällan kommer fram i media. Många samhällsintresserade läsare kan ha stor glädje av att läsa Tokfeminismen.


Tokfeminismen, av Birgitta Kurtén-Lindberg.
Timbro 2001. ISBN 91-7566-442-9. 198 sidor.


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN