Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 456, den 29 april 2002

Recensionsspalten

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Spelrum på jobbet


Är det effektivt att effektivisera? Nej, i dagens kunskapsföretag finns det svåra biverkningar med att effektivisera, menar ledarkonsulten Tom DeMarco som författat boken Spelrum på jobbet. När man effektiviserar så långt att de anställda är totalt och ständigt upptagna och utan något spelrum att tänka och reflektera så blir arbetsplatsen svår att förändra och utveckla. De effektiviseringar vi ser idag är möjligtvis kortsiktigt effektiva men blir ineffektiva på sikt, menar författaren.

Tom DeMarco har ett förflutet i programvarubranschen men har på senare år ägnat sig åt konsultarbete. Han menar att de verkligt framgångsrika kunskapsföretag han mött som t.ex Apple, Hewlett-Packard, IBM och Microsoft är förhållandevis avspända i arbetssättet. Där finns det gott om spelrum att utvecklas och ha roligt på jobbet, enligt författaren.

I boken utvecklar författaren svårigheterna med effektivisering, bristande spelrum, övertid och hög personomsättning i kunskapsföretag. Det leder till dålig flexibilitet, stressade medarbetare, utbrändhet och dålig riskhantering.

Utan spelrum blir förändringar svåra att genomföra. Företaget blir effektivt men bara tills nästa förändring. Författaren liknar ett företag utan spelrum vid en bil utan ratt i full fart. Det går bra så länge vägen inte svänger. Men när vägen svänger så går förstås bilen i diket.

Spelrum på jobbet bjuder på många kloka ord om det senaste decenniets effektiviseringar. Detta är en viktig bok för dem som fattar beslut om effektiviseringar. Det kan dessutom vara en trösterik bok för den som känner sig drabbad av ineffektiva effektiviseringar.


Spelrum på jobbet, av Tom DeMarco.
Svenska Förlaget 2001. ISBN 91-7738-573-X. 197 sidor.


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN