Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 542, den 3 april 2006

Recensionsspalten

En Bra Klassiker

läst av Jonas Himmelstrand

Skuld och skuldkänsla


Skuldkänslor är svårt. Trots att vi alla har dem då och då. Vi vill gärna snabbt bli kvitt dem. Finns något positivt i skuld?

Den berömde författaren och tänkaren Martin Buber menar i sin klassiker Skuld och skuldkänsla från 1958 att skuld ofta har ett viktigt budskap till oss. Om vi inte tar till oss budskapet så missar vi en viktig kommunikation från vårt inre.

Buber skiljer mellan neurotisk skuld och existentiell skuld. Neurotisk skuld är skuldkänslor som förstärkts av obearbetade konflikter från tidigare i livet. Men all skuld är inte neurotisk, menar Buber. Vi kan också känna existentiell skuld, en skuld vi känner när vi handlar mot våra egna djupast liggande mänskliga värderingar. Det är alltså ett positivt budskap från vårt inre om att vi är på fel väg. Existentiell skuld kan alltså signalera att vi avviker från våra egna djupast liggande övertygelser.

Vill vi bli autentiska, äkta människor så måste vi konfrontera sådant som vi anser att vi gjort fel. Att försöka förklara bort känslan kan kännas bra för stunden men hindrar oss från att växa till vår fulla mänsklighet, enligt Buber. Vi måste bekänna våra existentiella skuldkänslor för att kunna växa till de autentiska människor vi är ämnade att bli.

Det märks att det gått snart 50 år sedan boken skrevs. Skuld och skuldkänsla är inte alls lättläst, men är å andra sidan bara 97 sidor lång med mycket glesa sidor. Den känns dock synnerligen aktuell idag i ett samhälle som ibland benämns som infantilt eller narcissistiskt. Boken väcker den autentiska livskänslan. Martin Buber har fångat ett stycke mänsklighet i en tidlös form.


Skuld och skuldkänsla, av Martin Buber.
Dualis 2000. ISBN 91-87852-01-2. 97 sidor.


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN