Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 381, den 14 december 1998

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Våga leda i skolan


En kollega som nyligen lyssnat på Lorraine Monroe i Stockholm väckte mitt intresse för författarinnan. Föredraget var fantastiskt. Till glädje för oss som inte var där så är även hennes bok fantastisk.

Boken handlar om ledarskap och förändringsarbete i skolan. Hon berättar också om sin egen uppväxt och skolgång i de fattiga kvarteren i Harlem i New York.

I egenskap av rektor har författarinnan framgångsrikt förvandlat flera nedgångna skolor med våld och kaos som vardag till välordnade skolor där många elever tagit sig vidare till högre utbildningar.

Hon har genomfört förändringarna med befintlig personal och befintliga elever. Enligt Monroe är det inte lärarna eller eleverna som är problemet. Problemet är avsaknaden av ledarskap och ledarskap är Lorraine Monroes hemmaplan.

Hon visar hur man kombinerar tuff gränssättning med uppmuntran och respekt samt att använda rätt beteende vid rätt tillfälle.

Hennes sätt för att få ordning på problemskolor är att först engagera hela personalen för att skapa lugn, ordning och reda samt förelägga eleverna ett antal icke-förhandlingsbara regler med tydliga konsekvenser om man bryter dem. Sedan kräver hon två saker av lärarna, de ska planera sina lektioner och de ska trollbinda sina elever. Som rektor är Monroe ständigt synlig på skolan, sitter med på lektioner och ger lärarna konstruktiv återkoppling på deras undervisning.

Detta är en utomordentlig ledarskapsbok för skolan med skolan som exempel. Det är också en given bok för alla som vill läsa om ledarskap och förändringsarbete på ett nytt och lite annorlunda sätt.


Våga leda i skolan, av Lorraine Monroe.
Natur & Kultur 1998. ISBN 91-27-50503-0. 272 sidor.


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN