Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 631, den 26 april 2010

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Förskola för de allra minsta


Våra tre första år i livet har en avgörande betydelse för vårt fortsatta lärande och växande, därom är expertisen överens.

En betydande del av dessa första år tillbringas idag på förskolan – ett känsligt ämne. Att skriva en bok med titeln Förskola för de allra minsta – på gott och ont får därmed sägas vara modigt. Psykiatern Magnus Kihlbom och psykologerna Birgitta Lidholt och Gunilla Niss, som skrivit boken, får alla anses tillhöra gräddan av svensk expertis på området. De ger en positiv bild av förskolans potential.

Boken behandlar grundligt hur barn lär och växer under de första åren, ur ett förskoleperspektiv. Den gör det kanske mer grundligt än någon populär svensk bok på senare år. Författarna skriver om gruppstorlek, vistelsetid, personaltäthet, utbildning, kvalitet, anknytning, personalens och föräldrarnas uppfattningar, infektioner, stress hos personalen, buller, lärande och mycket annat.

På 70- och 80-talen hade förskolan ett starkt inflytande från utvecklingspsykologin och insikten om vikten av små barns anknytning. Men sedan 90-talet har mer kognitiva synsätt dominerat, trots att detta inte är vad småbarn behöver. Under de första åren är pedagogik lika med emotionell omsorg, menar författarna.

Kvaliteten på svenska förskolor behöver höjas ordentligt, framförallt med mindre grupper, anser författarna. Den välutbildade personalen ges inte alltid rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb.

Förskola för de allra minsta ger en positiv bild av förskolan i allmänhet, och en osminkad bild av dagens svenska förskola. Detta är en central bok för föräldrar, personal i förskolan och politiker.


Förskola för de allra minsta, av Magnus Kihlbom.
Carlssons 2009. ISBN 978-91-7331-267-7. 159 sidor.


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN