Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 552, den 9 oktober 2006

Recensionsspalten

En Bra Klassiker

läst av Jonas Himmelstrand

Hälsans mysterium


Aaron Antonovskys nästan 20 år gamla bok Hälsans Mysterium har kommit ut i nyutgåva på svenska. Den är värd att åter lyftas fram och är kanske mer aktuell idag än någonsin tidigare.

Antonovsky skapade begreppet salutogenes (= hälsans ursprung) och visade att det som han kallade "en känsla av sammanhang" var det som främst befrämjade salutogenes – en god hälsa.

Som medicinsk sociolog i Israel väcktes Antonovskys intresse på 70-talet genom en undersökning av en grupp medelålders kvinnors psykiska hälsa. En av frågorna i undersökningen var om kvinnorna suttit i koncentrationsläger eller ej. Den psykiska hälsan var god hos 51% av de kvinnor som inte suttit i koncentrationsläger och 29% av dem som suttit i koncentrationsläger. Det som förundrade Antonovsky var att så många som en tredjedel av dem som uthärdat ett koncentrationsläger kunde ha god psykisk och, som det skulle visa sig, även god fysisk hälsa. Varför klarade vissa människor starkt stressfyllda situationer så mycket bättre än andra?

Den tes som Antonovsky lyfte fram och senare fick bekräftad var att dessa människor upplevde "en känsla av sammanhang" (KASAM). Detta innefattar att de förstod sitt liv och dess stressfaktorer, att de kände att de kunde påverka och hantera sina liv – i varje fall sina tankar – samt att de kände en stark mening med sina liv. En stark känslomässig upplevelse av meningsfulla värden i deras liv var den viktigaste faktorn av de tre.

Hälsans mysterium känns högaktuell idag och det finns mycket att lära både för dem som är intresserade av egen hälsa och dem som på arbetsplatser och i samhället planerar för andras hälsa.


Hälsans mysterium, av Aaron Antonovsky.
Natur och Kultur 2005. ISBN 91-27-11027-3. 271 sidor.


© 2006 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN