Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 615, den 24 augusti 2009

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Våga ta plats i ditt barns liv


För snart två år sedan tipsade Strategier tre svenska förlag om Dr. Gordon Neufelds och Dr. Gabor Matés banbrytande bok, Hold On To Your Kids. Brainbooks nappade och nu har den äntligen kommit ut på svenska: Våga ta plats i ditt barns liv. Detta är en den kanske viktigaste boken i vår tid om ungas lärande och mognad.

Boken inleds med ett lätt igenkännbart exempel: Tonåringen som är svårnåbar för vuxeninflytande därför att kompisarna blivit viktigare. Många ser idag detta som normalt, om än svårbemästrat. Neufeld & Maté visar att fenomenet, jämnårigorientering, inte alls är normalt utan att det handlar om en missriktad anknytning och störda instinkter. Fenomenet bidrar till många av dagens ungdomsproblem med oemottagliga elever, en förflackad kultur, mobbning, dåliga studieresultat, en överdriven sexualisering, självdestruktivitet, psykisk ohälsa och våld.

Det är en synnerligen sofistikerad analys som författarna presenterar. Den bygger förutom gedigen utvecklingspsykologisk och neurologisk kunskap även på Neufelds 35-åriga kliniska erfarenhet.

Förhållningssättet är helt nytt. Det handlar inte om vad man gör som förälder eller lärare. Det handlar om vem man är för barnet eller den unga människan. Boken är synnerligen konkret med många exempel för såväl hem, skola och samhälle.

Våga ta plats i ditt barns liv är ett pionjärarbete. Den kommer att radikalt omstöpa hur föräldrar, lärare och beslutsfattare ser på barn och unga. Detta är dagens viktigaste bok, alla kategorier, om föräldraskap, skola och omsorg om unga.


Våga ta plats i ditt barns liv, av Gordon Neufeld.
Brainbooks 2009. ISBN 9789185327553. 362 sidor.


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN