Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på bokomslagNr 720, den 5 maj 2014

Recensionen

En Bra Bok

läst av Jonas Himmelstrand

Homeschooling in America


Joseph Murphy, författare och professor i pedagogik, har skrivit den kanske första empiriskt heltäckande boken om det pedagogiska fenomenet hemundervisning, Homeschooling in America. I USA har hemundervisning vuxit från närmast icke-existerade på 1970-talet till att idag omfatta 3-4% av alla barn i skolåldern i USA, enligt prof. Murphy.

Myterna kring hemundervisning är många, inte minst i länder där det knappt existerar, som i Sverige. Prof. Murphy har sökt i forskningen på en rad områden: definition av hemundervisning; demografin hos hemundervisande familjer; den moderna hemundervisningens historia; den miljö i vilken hemundervisning frodas; varför föräldrar väljer att hemundervisa; hemundervisningens praktik; hemundervisningens utfall; förklaringsmodeller till de positiva effekterna.

Prof. Murphy inleder med att säga att det behövs mer forskning på hemundervisning. Å andra sidan presenterar han långt mycket mer empiriska data än vad ens många insatta känner till. Med denna reservation konstaterar författaren att många av myterna och fördomarna kommer på skam. Hemundervisning är inte bara en framgångsrik pedagogisk rörelse utan, enligt vissa, den mest kraftfulla sociala rörelsen i USA i modern tid. En del ser hemundervisning som en vitaliserande rörelse för hela samhället.

Boken tar inte ställning utan redovisar befintlig forskning, problematiserar den och visar på olika möjliga slutsatser där så är möjligt. En del fakta innebär dock att flera av dagens pedagogiska förklaringsmodeller måste ifrågasättas. Forskningen som redovisas i Homeschooling in America är därmed nödvändig att känna till för varje seriös debattör i skolfrågor.


Homeschooling in America, av Joseph Murphy.
Corwin 2012. ISBN 978-1-4522-0523-6. 188 sidor.


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN