Strategier logo

bild på recensionsomslagNr 744, den 1 juni 2015

Recensionen

Ett Bra Föredrag

sedd av Jonas Himmelstrand

Raising Children in a Digital World


Den digitala revolutionen har haft en enorm påverkan på det mänskliga livet. Det har gått så fort att vi inte hunnit reflektera över effekterna. Hur påverkar den digitala revolutionen hur dagens unga lär, växer och mognar? Dr Gordon Neufeld tar sig an uppgiften att förklara sammanhangen på videoföredraget Raising Children in a Digital World.

I föredragets första del förklarar dr Neufeld hur den digitala revolutionen med internet, e-post, sms och sociala media påverkar ungdomar i deras mognad. Problemet är att den digitala världen erbjuder snabbfixer för mänskliga utmaningar ämnade att ta sin tid och få oss att växa: en snabbfix mot ensamhet genom e-post, skype och sms; en snabbfix mot att ha tråkigt genom ett överflöd av underhållning; och en snabbfix mot att inte känna sig sedd, för att nämna några. Problemet blir att flera vägar som normalt hjälper oss att mogna nu kan kortslutas av digitala media.

Dr Neufeld tror dock inte på restriktioner eller förbud, de är alldeles för lätta att trixa sig förbi. Istället menar han att det handlar om att hitta rätt tillfällen för digitala media, med hänsyn både till utveckling och situation: Hur moget behöver ett barn vara för att riskfritt kunna använda digitala media? Vilka tidpunkter på dagen är riskfria? Det enkla svaret är att barn som hittat sin kreativa ådra och sin egen person inte lika lätt sugs in i den digitala världen. Likaså är rätt tidpunkt på dagen när barnet fått sina emotionella behov välfyllda av verklig närhet, och sin nyfikenhet genom kreativt engagemang.

Ingen annan har ännu förklarat sambandet mellan den digitala världen och ungdomars utveckling. Raising Children in a Digital World ger avgörande kunskap för alla med kontakt med barn och unga.


Raising Children in a Digital World, dr Gordon Neufeld. Föredrag på engelska på dvd. 150 min.


© 2015 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se