Strategier logo

bild på recensionsomslagNr 634, den 7 juni 2010

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Making Sense of Aggression


Aggressivitet är en av de största utmaningarna i den mänskliga naturen. Dr. Gordon Neufeld gör en djupdykning i förståelsen av aggressivitet i sitt fyra timmar långa dvd-föredrag Making Sense of Aggression. Fokus ligger på barn och unga, men förståelsen gäller alla åldrar.

Intresset vaknade när Dr. Neufeld arbetade som psykolog med de 30 mest våldsamma internerna på fängelserna i den kanadensiska delstaten British Columbia. De vanliga metoderna med konsekvenser och sensitivitetsträning fungerade sällan utan gjorde ofta saken värre.

"Vad ska jag göra när någon blir arg?" Det finns inga enkla svar. Man måste förstå aggressivitetens mekanismer.

Grunden för aggressivitet är frustration, vilket fastställdes av psykologin redan 1939. Men frustration behöver inte innebära aggressivitet, som i sin tur inte behöver innebära våld, förklarar Dr. Neufeld.

4–5 års åldern är den mest våldsamma åldern beroende på att hjärnan då ännu inte är färdigutvecklad. Aggressivitet och våld hos ungdomar och vuxna handlar i huvudsak om bristande mognad sedan den åldern. Mogna vuxna har flera hårdkodade strategier i sina hjärnor för att hantera frustration på konstruktiva sätt.

Att aggressiviteten ökar i vårt samhälle beror både på ökad frustration och bristande mognad i att hantera frustrationen.

Making Sense of Aggression är ett briljant dvd-föredrag. Med stor precision särskiljs de olika begreppen frustration, aggressivitet, ilska och våld, vilket ger förståelse. Det finns rikt med praktiska exempel och redskap. Engelskan till trots, måste dvd:n rekommenderas varmt till alla som kommer i kontakt med aggressivitet, i synnerhet bland barn och unga.


Making Sense of Aggression – A four hour video course equipping adults to effectively address or prevent aggression problems in children and youth, med Dr. Gordon Neufeld. 240 min.


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se