Strategier logo

bild på recensionsomslagNr 716, den 10 mars 2014

Recensionen

Ett Bra Föredrag

sedd av Jonas Himmelstrand

Bullies – Their making and unmaking


Mobbning är en av västvärldens stora skolutmaningar. Trots att Sverige inte är värst så mobbas 50 000 svenska elever. Ändå saknas verklig kunskap om mobbning. Skolverket visar i en studie att de flesta metoder mot mobbning inte fungerar utan t.o.m kan förvärra mobbning.

Idag finns fyra vanliga förklaringsmodeller om mobbning: 1) mobbning som maktkamp, 2) mobbning som inlärt beteende, 3) mobbning som brist på empati, och 4) mobbning p.g.a brist på motstånd.

Dr Gordon Neufeld visar i sitt föredrag, Bullies – Their making and unmaking, att ingen av dessa modeller trovärdigt kan förklara en mobbarens personlighet; om vad som skapar en mobbare; och om vad som får en mobbare att sluta mobba. Dr Neufeld presenterar ingen ny metod men ger en heltäckande förståelse på vars grund nya metoder kan konstrueras. Föredraget gör tydligt varför många modeller inte fungerar och varför en del till och med förvärrar mobbningen.

Dr Neufeld har stor nytta från sin kliniska erfarenhet av kanadensisk kriminalvård, en miljö där mobbning är en norm.

Innehållet i föredraget går inte att reducera i några korta budskap. Men vad dr Neufeld visar är att mobbningsproblematiken har djupare rötter än maktstrider, inlärda beteenden och brist på empati. Mobbning är snarare en perverterad instinkt som uppstår hos dominanta personer med avtrubbade känslor av omsorg och ansvar. Han visar att lösningen ligger i en förstärkt medveten vuxennärvaro.

Bullies – Their making and unmaking förklarar mobbningsproblematiken på ett helt nytt sätt. Man behöver inte ha mobbning på skolan för att ha glädje av denna kunskap. Den är i själva verket en fenomenal inkörsport till en ny förståelse av barns och ungas utveckling.


Bullies – Their making and unmaking. Dr Gordon Neufeld 2012. Dvd 240 minuter. Engelska. Finns på hemsidan: www.strategier.se/order.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se