Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 785, den 24 april 2017

Recensionen

En Bra Text

läst av Jonas Himmelstrand

The Rio Principles


Här recenseras ett dokument framtaget på världens andra globala hemundervisningskonferens GHEC 2016 i Rio de Janeiro. Det är ett imponerande dokument baserat på flera människorättskonventioner och har ett bredare anslag med fokus på just mänsklig potential.

Som Strategier ofta skrivit så är ett nytt paradigm om mänsklig potential på ingående. Vi kan ana en framtida slutpunkt på de nuvarande kognitivt baserade synsätten i skolan. Det nya paradigmet visar att emotioner och känslor har större påverkan på lärande, beteende samt hjälper våra unga växa till sin fulla potential. Även vi vuxna har nytta av synsätten för att växa och förstå oss själva bättre.

Många länder har dock idag en lagstiftning i utbildnings- och familjefrågor som går stick i stäv med det nya paradigmet. Det gäller inte minst Sverige med sin hårt politiserade skol- och familjepolitik.

Men tittar man tillbaka på de internationella människorättskonventionerna så finns ofta stödet för det nya paradigmet i form av en instinktiv kunskap om vad mänsklig utveckling kräver. Där lyfts bland annat familjen fram som en central byggsten i det mänskliga samhället och som ytterst ansvarig för fostran och utbildning av nästa generation.

I det nuvarande kognitiva paradigmet så framstår pedagogiska experter som överlägsna vanliga föräldrar gällande barns och ungas utveckling. Den emotionella behoven erkänns förvisso till 16 månaders ålder i Sverige genom föräldraförsäkringen, men inte längre. Att paradigmet är i sin slutfas ser vi på problemen med psykisk ohälsa, svagt lärande och ordningsproblem som det inte förmår lösa.

Men det nya paradigmet baserat på utvecklingspsykologi och neurovetenskap sätter relationen och därmed också familjen i fokus. Läs The Rio Principles.


The Rio Principles, antagen vid GHEC 2016. Läs på therioprinciples.org


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN