Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 683, den 24 september 2012

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Making Sense of Anxiety


Ångest är vår tids kanske största hälsoproblem, inte minst bland unga. Begreppet ångest har sysselsatt stora tänkare i århundraden och dagens neurologiska kunskap hjälper oss att förstå fenomenet.

Återigen är det kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld som tagit sig an att förklara ångest utifrån en kombination av klassisk psykologi och modern neurobiologi, här på ett fyra timmars dvd-föredrag med den fullständiga titeln Making Sense of Anxiety in children and youth.

Idag sysslar vi mest med ångestens symtom utan att förstå dess orsaker, menar dr Neufeld. Alla former av ångest beror på att hjärnans alarm-system har aktiverats. När vi inte förstår orsaken, eller har förträngt den, upplever vi ångest. Den kan yttra sig som oro, ängslan, tvångsmässiga handlingar, fobier, perfektionism eller panikångest. I sina mildare former är dessa symtom mycket vanliga i västvärlden idag. En allvarligare nivå är när även känslorna förträngs vilket ger symtom som rastlöshet, ouppmärksamhet, hyperaktivitet och problembeteenden. När även rastlösheten är förträngd blir personen till synes helt lugn och drivs mot livsfarliga aktiviteter, eller skär sig, vilket ger adrenalin-kickar av välbefinnande.

Hjärnans alarm-system är livsviktigt men kan lätt överbelastas. Dess vanligaste trigger är hot mot de nära relationerna genom separation eller sårade känslor. Genom att minska belastningen på alarm-systemet kan ångesten dämpas.

Making Sense of Anxiety lyckas på fyra timmar med stor precision förklara orsakerna bakom en hel rad av ångestsymtom hos unga. Förslagen till åtgärder blir delvis annorlunda utifrån denna förståelse. Ett synnerligen aktuellt dvd-föredrag för alla som jobbar med barn och unga.


Making Sense of Anxiety in children and youth – A four hour course with surprising solutions to a growing problem. Dr Gordon Neufeld, 2012. Dvd 240min. Engelska.


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN