Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 770, den 12 september 2016

Recensionen

En Bra Film

sedd av Jonas Himmelstrand

The Swedish Theory of Love


Den italiensk-svenske regissören och dokumentärfilmaren Erik Gandini har regisserat en av årets mer uppmärksammade dokumentärfilmer, The Swedish Theory of Love. Gandini vill tränga under ytan på det förment perfekta svenska samhället, omvärldens dröm, och visa på dess mörka sida. Det är en film som berör.

Filmen tar avstamp i det Socialdemokratiska Kvinnoförbundets skrift från 1972, Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik, och skildrar sedan dess effekter idag 40 år senare – världens mest självständiga, och mest ensamma folk.

Hälften av alla svenskar lever ensamma, en av de högsta siffrorna i världen. Vi får möta en kvinna som längtar efter barn men inte vill ha någon man och reser till Danmark för provrörsbefruktning.

Vi får också möta en invandrarkvinna som bott i Sverige några år och nu undervisar våra invandrare i hur man ska bete sig svenskt i Sverige. Gandini väljer fokus på två saker: 1) Man måste komma i tid, och 2) svenskar gillar inte långa svar. Frågar någon hur du mår, ska du inte ge ett långt svar utan bara säga "Bra". Övriga frågor besvaras bäst med "ja" eller "nej". Eleverna på hennes kurs svarar lydigt. Här kan man inte låta bli att skratta högt.

Vidare berör Gandini det faktum att var fjärde dödsfall i Sverige sker i ensamhet och ibland inte upptäcks på månader. Han gör ett besök på den myndighet som ska söka rätt på anhöriga till de avlidna.

Slutligen visar filmen som kontrast en by i Eritrea där en svensk läkare arbetar och där ingen någonsin är ensam, även om livet är materiellt fattigt.

Är det här en bra film? Mja, exemplen är få och överdrivna, analysen kunde vara både djupare och bredare. Men filmen berör obestridligen en mörk sida av det svenska samhället som vi talar tyst om, därmed låter filmen starkt tala för sig.


The Swedish Theory of Love, en dokumentärfilm av Erik Gandini. 2016. 76 minuter.


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN