Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 611, den 18 maj 2009

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Power To Teach


Vår favoritpedagog, Dr. Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog från Kanada, har givit ut ett fyra timmars föredrag på dvd, Power To Teach, som behandlar grundorsakerna till de problem som så många inom skolan möter i sin vardag idag.

Grundproblemet, menar Neufeld, är att många elever idag har inte mognaden att kunna lära genom de tre vanligaste pedagogiska principerna, vilka beskrivs på ett intressant sätt utifrån modern utvecklingspsykologi och neuropsykologi.

Men det finns ett fjärde sätt för eleven att lära som fungerar även för de omogna eleverna, anknytningspedagogiken. Men den kräver att lärarrollen till viss del måste släppas till förmån för fokus på elevens relation med läraren.

Power To Teach är indelad i fyra entimmes pass. Det första passet beskriver de tre mekanismerna genom vilka mogna elever lätt lär sig. I det andra passet beskrivs varför dessa inte fungerar för många barn idag och vilka symptom detta ger. De är lätt igenkännbara – den nordamerikanska skolsituation ter sig synnerligen lik den svenska. I det tredje passet beskriver Neufeld anknytningspedagogiken som även fungerar med omogna elever och i det sista passet beskriver han de tre viktigaste verktygen för att tillämpa anknytningsbaserad inlärning i praktiken.

Normalt recenserar Strategier inte engelskspråkiga böcker eller dvd utan textning, men vi gör ett undantag. Neufelds visdom är så genomgripande och förklaringsmodellerna så intuitivt lättfattliga. De ger aha-upplevelser och bekräftelser. Här finns ett synsätt som omedelbart går att tillämpa på de svårare eleverna.


Power To Teach, en fyra timmars utbildnings-dvd med Gordon Neufeld 2009.
Kan beställas på www.strategier.se eller på www.gordonneufeld.com.


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN