Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på recensionsomslagNr 633, den 24 maj 2010

Recensionen

En Bra Dvd

sedd av Jonas Himmelstrand

Making Sense of Counterwill


Eleven vägrar göra uppgiften och följer inte tillsägelsen. Barnet vill inte gå och lägga sig, inte kliva upp, inte äta upp och inte göra läxan. Oj, så besvärligt med denna motvilja. På den fyra timmar långa dvd-kursen Making Sense of Counterwill (ung. Att förstå motvilja) förklarar psykologen Gordon Neufeld fenomenet, och hur det kan hanteras i skolan och i hemmet. Dvd:n är på engelska men tempot är måttligt och exemplen tydliga.

Denna motvilja hos barn och unga är en stark naturlig instinkt som har till uppgift att skydda barnet från influenser från främmande vuxna. Barn är inte konstruerade att ta order från vuxna de inte har en stark emotionell anknytning till. Men vår västerländska kultur saknar förståelse för fenomenet och agerar ofta som om motvilja inte existerade. Förmodligen finns inget som minskar effektiviteten i våra skolor mer än just fenomenet motvilja.

Motviljan betyder inte att barnet är besvärligt, olydigt eller har ett bokstavssyndrom. Barnet är inte motvilligt med avsikt. Instinkten är så djup att inte ens barnet har kontroll över sin egen motvilja. Vi kan inte ta bort motviljan, det är något vuxna i skola och hem måste lära sig hantera. Snarare är det så att om vi som vuxna inte har en stark relation till ett barn så bör vi förvänta oss motvilja.

Genom att minska kraften i tvånget, genom att skapa en närmare anknytning till barnet eller genom att på olika sätt erkänna barnets egen vilja, så kan motviljan minskas.

Making Sense of Counterwill hjälper oss att förstå det kanske mest missförstådda fenomenet hos barn och unga idag. Den är också en utmärkt inkörsport till den nya förståelse av relationernas betydelse för att lära och växa som vi ser idag.


Making Sense of Counterwill – A four hour video course explaining why kids resist and how to deal with it, med Dr. Gordon Neufeld. 240 min.


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN