Källa till huvudartikeln i Strategier nr 641.


Läs mer om orkidé-barn i denna artikel:
The Science of Success, Atlantic Magazine, December 2009

Även Svenska Dagbladet har nu en artikel om orkidébarn:
www.svd.se/orkidebarnen-behover-ratt-naring/om/idagsidanTill Strategiers hemsida