Strategier logotyp

Huvudmeny

Strategier Aktuellt

Svenska Neufeld-institutet – se nya hemsidan!

Hitta recenserade böcker i Strategier

Vem skriver i Strategier?

Strategiers unika spridningsrätt

Sagt om Strategier

Strategiers historia

Prenumerera på Strategier nu!


Synpunkter och tips mottages tacksamt av:

webmaster@strategier.se

photokopieringsapparatenStrategiers unika spridningsrätt

Spridningsrätten ingår i Strategiers grundpris. Strategier-på-papper får kopieras i kopieringsmaskin i valfritt antal på mottagaradressen. Däremot får pappersupplagan inte överföras till digital form.

För digital spridning har vi produkten Strategier Digitalt. Med Strategier Digitalt så får du sprida Strategier på ert interna datanätverk på det antal datorer som prenumerationen anger. Läs vår prislista här. Observera att en Strategier-artikel bara får spridas i sin helhet med vår logo, artikelförfattare och copyrighttext.

Vill du sprida till fler mottagaradresser eller till fler datorer än prenumerationen medger så ta kontakt med oss på telefon 018-101450 eller genom vår kontaktsida för en prisuppgift.

Så här får du bäst nytta av Strategier och spridningsrätten

Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda hela personalen att lära och växa - individuellt, i teamet och i organisationen.

Vi i redaktionen verkligen vill att ni sprider breven, allt med tanke på att sprida goda idéer och främjar diskussion om personalens och organisationens utveckling.

Lycka till med att sprida Strategier och därmed uppmuntra dina vänner, kolleger och medarbetare till att lära och växa.


Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda människor
att lära och växa – individuellt, i teamet, i organisationen och i samhället.


Hem

Order

Prenumerera

Om oss

Läs artiklar

Logga in

Kontakta oss