Strategier logotyp

Huvudmeny

Strategier Aktuellt

Svenska Neufeld-institutet – se nya hemsidan!

Hitta recenserade böcker i Strategier

Vem skriver i Strategier?

Strategiers unika spridningsrätt

Sagt om Strategier

Strategiers historia

Prenumerera på Strategier nu!


Synpunkter och tips mottages tacksamt av:

webmaster@strategier.se

Det är vi som skriver i Strategier

Strategiers skribenter är positiva entusiaster med olika utgångspunkter och förenade i en stark tro på människans möjligheter att lära och växa till gagn för alla.


photojonassbildJONAS HIMMELSTRAND arbetar sedan 1981 i egen regi som utbildare, föreläsare, mentor och författare och har den fasta övertygelsen att vi alla kan lära oss att överträffa oss själva.

I mer än 20 år har Jonas utbildat i stora och små företag, i privat och offentlig sektor – i de nordiska länderna men även i England och Mexico. Jonas har specialiserat sig på processorienterade teamutbildningar och kursen Bli en bättre pedagog där 100-tals deltagare genom åren lärt sig bli effektivare pedagoger genom återkoppling med video och individuell handledning. Jonas är också känd som en positiv och entusiastisk föreläsare.

På högskolan läste Jonas matematik, fysik, kemi och socialantropologi. Intresset för människor tog så småningom överhanden. Jonas arbetade tre år på ett miljöterapeutiskt behandlingshem innan han startade eget. Under sin uppväxt gick Jonas fem år i skola i USA och Nigeria. Idag bor Jonas utanför Uppsala, är gift med Tamara och har tre barn.

Jonas har skrivit i Strategier sedan 1992. Han har också skrivit 15 idéer för att uppmuntra, En bok om Relationer, En liten bok om ledarskap och är medförfattare till klassikern Levnadskonst. Hans senaste bok är Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige.

Populära kurs- och föredragsteman idag är: Bygg ett positivt team, Bli en bättre pedagog, Positivt ledarskap och Positivt Tänkande – som livsfilosofi. På Jonas hemsida, www.jhmentor.se, finns aktuell information.


phototamaraskribentTAMARA HIMMELSTRAND är musikpedagog och fiollärare. Hon arbetar också som utbildare i pedagogik för vuxna. Hon har en passion för pedagogik och hade faktiskt sitt första uppdrag som utbildare vid åtta års ålder: ”Min pappa missade en blockflöjtslektion, så jag gav den istället.”

Tamara är schweiziska och utbildad vid musikkonservatoriet i Lausanne. Hon har intresserat sig för sambandet mellan personlig utveckling och musikutövande och fördjupat sig åtskilligt inom området att lära och växa som människa. Bland annat har hon gått en djupgående fyra-årig utbildning i personlig utveckling, där andningen varit en central ingrediens. Under senare år har hon lett ett sofistikerat program för barn med särskilda behov där hon haft stor glädje för sin förmåga att leda och utveckla människor individuellt.

En ännu opublicerad bok om musikpedagogik och en vision om en bok om moderskap finns med i Tamaras publicistiska framtidstankar. Nu kommer hon också att skriva i Strategier.

Tamara har givit en mängd kurser i musik. Hon har också givit en kurs i personlig utveckling, Uppskatta sig själv som kvinna. Dessutom har Tamara i mer än 15 års tid givit individuell handledning på kursen Bli en Bättre Pedagog.


Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda människor
att lära och växa – individuellt, i teamet, i organisationen och i samhället.


Hem

Order

Prenumerera

Om oss

Läs artiklar

Logga in

Kontakta oss