Strategier logotyp

Huvudmeny

Strategier Aktuellt

Svenska Neufeld-institutet – se nya hemsidan!

Hitta recenserade böcker i Strategier

Vem skriver i Strategier?

Strategiers unika spridningsrätt

Sagt om Strategier

Strategiers historia

Prenumerera på Strategier nu!


Synpunkter och tips mottages tacksamt av:

webmaster@strategier.se

photoanslagstavlanStrategier inspirerar hela personalen att lära och växa!

Att lära och växa, både i yrket och som människa, har blivit något centralt i dagens arbetsliv. Kunskapssamhället är här, och lärande och personlig utveckling är av strategisk betydelse i många organisationer.

Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa antar utmaningen att fortlöpande inspirera och uppmuntra personalen på alla nivåer till utveckling i arbetet. Strategier är ett enkelt, praktiskt och effektivt kunskapsbrev som utkommer varannan måndag, 22 gånger per år.

Strategier inspirerar, uppmuntrar och ifrågasätter med hjälp av artiklar, recensioner, bilder och handfasta praktiska tips och råd. Strategier är unikt, beprövat, uppskattat och används i företag och förvaltningar, stora som små, över hela Sverige. Strategier grundades 1985 och har kommit ut i mer än 580 nr.

Jonas Himmelstrand, redaktör

Strategier är religiöst och politiskt obundet och ges ut av Himmelstrand Mentor AB.


Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda människor
att lära och växa – individuellt, i teamet, i organisationen och i samhället.


Hem

Order

Prenumerera

Om oss

Läs artiklar

Logga in

Kontakta oss