Strategier logotyp

Huvudmeny

Strategier Aktuellt

Svenska Neufeld-institutet – se nya hemsidan!

Hitta recenserade böcker i Strategier

Vem skriver i Strategier?

Strategiers unika spridningsrätt

Sagt om Strategier

Strategiers historia

Prenumerera på Strategier nu!


Synpunkter och tips mottages tacksamt av:

webmaster@strategier.se

23 år med Strategier!

Otroligt men sant! Lite historik:

1985: John Steinberg grundar fortbildningsbrevet Strategier. Konceptet är ett brev om utbildningsmetoder med kopieringsrätt.

1992: Jonas Himmelstrand, Ron Watson och John Steinberg bildar en gemensam redaktion med Agnetha Hjälms hjälp. Vi skiftar fokus något och kallar brevet för Strategier för positiv påverkan.

1993-1996: Vi initierar idén att köpa ett träd i Vi-skogen i Kenya för varje prenumerant och prenumerationsår. Strategier får en webbsida. Vi börjar ge ut Strategier Digitalt som en pdf-fil.

1998: Vi märker att människor är oroade av den allt snabbare förändringstakten. Vi justerar inriktningen till: Strategier för människor och organisationer i förändring.

2002: Kunskapssamhället är här och Strategier fokuserar på kompetensutveckling och lärande, två viktiga saker för att uppmuntra utveckling hos individer och organisationer. John Steinberg och Jonas Himmelstrand samarbetar om utgivningen ur ett gemensamt intresse för pedagogik, inlärning, påverkan, ledarskap och teamarbete. Vi ger vår förnyade inriktning namnet: Strategier för att Lära & Växa.

2003: Jonas Himmelstrand övertar helt utgivningen av Strategier.

2004: Kajsa Larsson Berglind tillkommer som skribent.

2005: 20-års jubileum med Strategiers Jubileumsbok 1985-2005!

2008: Vi lämnar begreppet "fortbildningsbrev" och säger Kunskapsbrevet Strategier.


Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda människor
att lära och växa – individuellt, i teamet, i organisationen och i samhället.


Hem

Order

Prenumerera

Om oss

Läs artiklar

Logga in

Kontakta oss